رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

ساختار سازمانی شهرداریها بزودی اصلاح وابلاغ می شود


23 آذر, 1395 - 17:08 -- عابدی
مدیرکل دفتر امورشهری وشوراهای:

ساختار سازمانی شهرداریها بزودی اصلاح وابلاغ می شود

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها گفت : ساختار سازمانی شهرداریها بزودی اصلاح وابلاغ می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

"ایرج زاهدپور"مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها اظهار داشت : باتوجه به ابلاغ دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی وشهرداریها ازسوی وزیر محترم کشور طرح اصلاح ساختار سازمانی شهرداریها دردست تهیه است وبزودی ابلاغ میشود..

مدیرکل امورشهری گفت :طبق این دستورالعمل پستهای سازمانی وشرح وظایف واحدهای سازمانی شهرداریها بازنگری وجهت اجرا ابلاغ میشود.

ایشان اضافه کرد:باتوجه به پیگیریهای بعمل امده این طرح تا تاریخ پانزدهم دی ماه تهیه وتصویب وبخ شهرداریها ابلاغ خواهد شد.