رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دیدار سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان با رییس سازمان مدیریت بحران کشور


24 خرداد, 1396 - 12:50 -- عابدی

دیدار سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان با رییس سازمان مدیریت بحران کشور

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان با معاون وزیر کشور ورییس سازمان مدیریت بحران کشور در ساختمان مرکزی سازمان مدیریت بحران در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

در این دیدار عملکرد و دستاوردهای اداره کل مدیریت بحران وگزارش جامعی از امکانات، فرصتها ،چالشها، نیروهای درگیر،پروژه های انجام شده ودر دست اقدام،کارگاهها و دوره های آموزشی برگزار شده و مسایل تخصصی توسط  آقایان زاهد پور، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان ،به طور کامل تشریح گردید.
 مهندس نجار ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تشکر از اقدامات این اداره کل و اشاره به پیشتاز بودن استان قزوین در زمینه مدیریت بحران در کشور، از وجود نیروهای کار آمد ومتخصص در این اداره کل قدر دانی نموده و لزوم به کارگیری چنین نیروهایی را در سراسر کشور الزامی دانست.
 وی همچنین با اشاره به نقش خطیر وحساس مدیریت بحران، خصوصا در چند دهه اخیر خواستار به کارگیری تمام توان وظرفیت استان جهت پیش بینی ،پیش گیری ومقابله با بحران های طبیعی وانسان سازی گردید.