رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

در اولین نشست کارگروه پسماند درسال 96


27 تير, 1396 - 01:52 -- روابط عمومی فرم...
طاهرخانی فرماندار تاکستان

در اولین نشست کارگروه پسماند درسال 96

طاهرخانی فرماندارشهرستان گفت : چند طرح سرمایه گذاری در حوزه مدیریت پسماند شهری،روستایی،صنعتی و کشاورزی در حال بررسی و اقدام است،

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان ،

اولین نشست کمیته پسماند و اتلاف سگهای ولگرد تاکستان در سالن جلسات فرمانداری با ریاست مهندس طاهرخانی فرماندار شهرستان تاکستان برگرار شد،

دراین کمیته که با حضور کلیه بخشداران ،شهرداران ،رئیس اداره محیط زیست و سایر اعضای کمیته  تشکیل شد دو مصوبه مهم به تصویب رسید .

1) مقررشد کلیه شهرداران در سطح شهرستان تا پانزدهم مرداد پسماندهای عادی شهر را به محمد آباد منتقل نمایند 

2) مقرر شد با توجه به ازدیاد غیر متعارف سگهای ولگرد در سطح شهرستان.

کمیته اتلاف  و زنده گیری با سرعت هرچه تمام نسبت به زنده گیری ، اتلاف و دفن بهداشتی آنها تحت نظارت محیط زیست و بهداشت اقدام نمایند.