رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بازدید استاندارقزوین از شرکت مواد غذایی درحال احداث قازیان کوه چالی آوج


18 مرداد, 1396 - 08:44 -- روابط عمومی فرم...

بازدید استاندارقزوین از شرکت مواد غذایی درحال احداث قازیان کوه چالی آوج

استاندارقزوین درسفریکروزه به آوج از روند احداث کارخانه تولید موادغذایی قازیان کوه چالی درآوج بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

همتی استاندار قزوین به همراه معاون اقتصادی استاندار، فرماندارآوج و جمعی از مدیران استانی از شرکت درحال احداث مواد غذایی قازیان کوه چالی در ناحیه صنعتی آوج بازدید کرد
استاندار سپس از نزدیک درجریان روند احداث کارخانه قرر گرفت وضن استماع مشکلات از لسان سرمایه گذار(باقری) دستورات لازم را به مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در خصوص رفع مشکلات صادرکرد.
بازدیداز پروژه چهاربانده کردن جاده رزن به آوج وحضوردر جلسه شورای اداری بمنظور بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در شهرستان آوج پایان بخش سفر یک روزه همتی استاندار قزوین به شهرستان آوج بود.