رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری با رویکرد جهادی انجام شود


استاندار،جلسه،فرصتهای سرمایه گذاری،آوج
18 مرداد, 1396 - 09:12 -- روابط عمومی فرم...
استاندار قزوین:

فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری با رویکرد جهادی انجام شود

استاندارقزوین اظهارداشت: فرایند اداری صدورمجوزبرای سرمایه گذاری باید بایک رویکردجهادی وانقلابی درجهت حمایت از تولید مورد بازنگری قرارگیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"فریدون همتی" استاندارقزوین درجلسه بررسی فرصتهای سرمایه گذاری درشهرستان آوج اظهارداشت: خداوند متعال توفیق مجدد به من داد تا به شهرستان آوج سفرکنم واین دیداروحضوردر کنارشما مدیران وسرمایه گذاران عزیزرا افتخاری برای خود میدانم.
وی بیان داشت: اتفاق مهم وباشکوه چندروزگذشته مراسم تنفیذ حکم ریاست جمعهوری توسط رهبر معظم انقلاب بود که حکم رهبری حاوی نکات آموزنده و تأثیرگذاری است که یکی ازانها  خطاب ریاست محترم جمهوربعنوان دانشمندی محترم بود وموضوع دیگر اینکه رهبرانقلاب توصیه کردند که مسئولین به میان مردم بروند وارتباط تنگاتنگی با مردم داشته باشندکه همه ما باید به تبعیت از فرمان رهبری دربین مردم حضورپیداکنیم ودرد ورنج مردم را با تمام جود احساس نموده وکاهش آلام آنان را دراولویت کارخودقراردهیم.
ایشان یادآورشد: اولویت اول کشور مسئله تولید، اقتصاد واشتغال است که باید این موضوع مهم بطور ویژه در کنارموضوعات مهم  دیگری ازجمله مسائل فرهنگی، امنیتی وسیاسی مورد توجه واهتمام همگان قرارگیرد وبرای رونق وشکوفایی اقتصادوکاهش بیکاری وبهبودفضای کسب وکار، فرایند اداری صدور مجوز برای سرمایه گذاری باید بایک رویکردجهادی وانقلابی درجهت حمایت از تولید مورد بازنگری قرارگیرد.
استاندارخاطرنشان کرد:شهرستان آوج در مسیرارتباطی غرب وشمال وجنوب کشوربا موقعیت جغرافیایی وآب وهوایی مطلوب، مردمانی با فرهنگ غنی ومنطقه ای سرشارازظرفیتها و استعدادهای فراوان طبیعی ،تاریخی، ومذهبی وگردشگری است که باید از این فرصتها به نحو مطلوب درجهت توسعه شهرستان بهره برداری کرد.
وی افزود: درجهت توسعه و شکوفایی شهرستان بایدازظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت که خوشبختانه چند پروژه گردشگری، خدماتی ورفاهی  با سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال فعالیت درشهرستان هستند که باید درزمینه رفع مشکلات  آنان همه مسئولین ومردم همکاری لازم را داشته باشند.
ایشان همچنین اظهارداشت: یکی از راهکارهای اساسی درجهت تسریع درتوسعه و آبادانی شهرستان آوج بهره گرفتن از توان مالی وفکری افراد برجسته ، توانمند و متمول منطقه آوج است که درتهران ویا دیگرشهرهای بزرگ کشور سکونت دارند که باید دراین زمینه مسئولین شهرستان اهتمام جدی داشته باشند.
دکترهمتی با اشاره به دستاوردهای مهم سفرریاست محترم جمهور به استان افزود: ازجمله  برکات ودستاوردهای مهم این سفراختصاص اعتباری قابل توجه به کشاورزان وباغداران درزمینه آبیاری نوین بود که باید دراین راستا با تجمیع مزارع درسایه همدلی ووحدت بین کشاورزان فرایند بهره برداری از این اعتبارتسریع گردد.
وی اظهارداشت: درجهت جلوگیری ازاطاله وقت سرمایه گذاران وپرهیزازبروکراسی پیچیده اداری فرمانداران وظیفه دارند اقدامات اولیه درفرایندصدور مجوز برای سرمایه گذاران عزیزرا درشهرستانها انجام وسپس مراحل دیگر کارراباهدایت ونظارت خودشان در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به سرانجام قطعی ونهایی برسانند.
استانداردرپایان ضمن تبریک روزخبرنگار اظهارداشت: فعالان عرصه اطلاع رسانی قشرپرتلاشی هستند که نقاط قوت را بیان می کنند، در کشف ضعفها می کوشند وبه مسئولین درجهت رشد وتعالی  جامعه از طریق آگاهی بخشی واطلاع رسانی کمک می نمایند.
ایشان تصریح کرد اصحاب رسانه علیرغم نداشتن امنیت شغلی عاشقانه وصادقانه درانعکاس اخباردرکنار مسئولین تلاش می کنند که کار آنان شایسته قدردانی وسپاسگزاری است.