رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

کسب رتبه نخست شورای گفتگوی استان قزوین در کشور


15 شهريور, 1396 - 16:33 -- m.akhondi6558_945
معاون استاندار قزوین خبر داد :

کسب رتبه نخست شورای گفتگوی استان قزوین در کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان قزوین با کسب 97 امتیاز به‌عنوان شورای گفتگو برتر کشور شناخته شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

منوچهر حبیبی افزود : در ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سه ماهه اول سالجاری ، شورای گفتگو قزوین از نظر تعداد جلسات و مصوبات در بین تمامی استان‌ها توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد : امتیاز حاصله براساس مدارک ، مستندات و صورتجلسات ارسالی از سوی شوراهای استانی به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز تهیه و تنظیم شده است .
معاون اقتصادی استاندار خاطر نشان ساخت : شورای گفتگو به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و ﺑﺨش های ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و بهبود فضای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ، تشکیل شده است .
حبیبی تصریح کرد : شورای گفتگو در استان قزوین با دسته بندی مشکلات، چالش ها و موانع تولید و صادرات در طول فعالیت خود تلاش کرده است در حوزه های مختلف زمینه روان سازی امور را فراهم کند که مهمترین آنها بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاری در استان، بررسی موانع و مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان کشمش استان قزوین و ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرک استان است.