رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شهردار محمود آباد نمونه منصوب شد


18 مهر, 1396 - 11:11 -- اداره کل روابط عمومی
با حکم استاندار قزوین؛

شهردار محمود آباد نمونه منصوب شد

با حکم استاندار قزوین؛ یحیی رحیم لو به سمت شهردار محمودآباد نمونه منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در حکمی یحیی رحیم لو را برای مدت 4 سال به سمت شهردار محمودآباد نمونه منصوب کرد.در حکم استاندار خطاب به شهردار جدید محمودآباد نمونه آمده است:    با عنایت به پیشنهاد شمارة دو تاریخ 11/06/96 شورای اسلامی محترم شهر محمودآباد نمونه و با اختیار حاصل ازمفاد تبصرة 3 بند یک مادة 80 قانون تشکیلات ، وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران واصلاحات بعدی ، بموجب این حکم جنابعالی را به مدت 4 سال به عنوان شـهردار محمودآباد نمونه  منصوب مینمایم .  .
 استاندار در ادامه آورده است: امید است با اتکال به خداوند منان واستفاده از امکانات مادی ومعنوی درراستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای(  مدظله العالی ) و پیشبرد دقیق سیاستهای عمومی دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی ،  با همکاری متقابل مسؤلین محلی درانجام وظائف محوله وخدمت به مردم شریف و مومن شهر محمود آباد نمونه موفق ومؤید باشید.