رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها برگزار شد


20 مهر, 1396 - 08:47 -- روابط عمومی 1
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خبر داد:

جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها برگزار شد

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از برگزاری جلسات توجیهی مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداری ها خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

" اسداله حمزه ئی" با بیان این خبر افزود: هدف از برگزاری این جلسات تبیین و توجیه مسئولین ارزیابی عملکرد فرمانداریها اجرای ارزیابی فعالیت و عملکرد و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده و ایجاد هماهنگی با واحد های بازرسی بوده و برای تقویت هر چه بیشتر این واحد (ارزیابی عملکرد) تجزیه و تحلیل شاخص های ارزشیابی ها مهم و ضروری می باشد.

 وی در ادامه  اولین عامل مهم و ضروری ارزیابی عملکرد را بهبود مستمر عملکرد سازمان ها و ایجاد نیروی هم افزایی نامید و افزود: با هم افزایی نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمان را فراهم آورند.

حمزه ئی ادامه داد: دومین عامل مهم بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و با شناسایی چالش های پیش روی سازمان و دستگاه و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مورادی که به بهبود جدی نیاز دارند، زیرا بهبود مستمر عملکرد بدون توجه به این عوامل، میسر نخواهد شد.

حمزئی در ادامه  افزود : شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد  شش شاخص؛ برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت؛ برنامه مدیریت سرمایه انسانی؛برنامه دولت الکترونیک؛ برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی؛ برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری؛ برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و شاخص های اختصاصی در محورهای مدیریت بحران، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی،توسعه شهری و روستایی، ارتقاء امنیت پایدار داخلی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی؛ اندازه گیری رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع؛ ایجاد اطلاعات برای تصمیم گیری بهتر مدیران و شناسایی فرصت ها و محدودیت ها می باشد.

ویخاطرنشان کرد: استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد ( مشتمل بر چند سطح بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه سازمان از طریق اعمال مدیریت واحد و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان بر اساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد آنها از اهداف غایی این حوزه می باشد.

وی افزود: هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبه کارکنان ضعیف. در گذشته ارزیابی عملکرد فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌گرفته ولی امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی اهمیت بیشتری یافته است که ان شاء الله با استعانت از خداوند متعال و تلاش روزافزون بتوانیم شاهد توفیقات هر چه بیشتر در این مسیر باشیم.