رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بازدیدمعاون عمرانی استاندارازپروژه های مدیریت بحران آوج


بازدید، معاون عمرانی، روستاها، بحران
23 آبان, 1396 - 12:32 -- روابط عمومی فرم...

بازدیدمعاون عمرانی استاندارازپروژه های مدیریت بحران آوج

معاون عمرانی استاندار ،فرماندارآوج ومدیران دفاتر مدیریت بحران وروستایی استانداری از پروژه های مدیریت بحران وروستاهای خسارت دیده ناشی از سیل درشهرستان آوج بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

درسفریکروزه مهندس فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، زاهدپور مدیرکل بحران استانداری، حبیبی انبوهی مدیرکل دفترروستایی استانداری، مهدس پویا مدیرعامل آب منطقه ای استان به شهرستان آوج ازپروژه های مدیریت بحران شهرستان ازجمله  پل شهرآبگرم، پروژه های روستای آزانبار، ارغای، ساغران سفلی،توآباد ودیدار بازدید بعمل آمد.
گفتنی است بمنظوراجرای پروژه های مذکورمبلغ 8 میلیاردو400 میلیون ریال اعتبار تخصیص خواهدیافت.