رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

رویکرد توسعه محور تعاونیهاباجلب اعتمادوکسب مقبولیت جامعه میسراست


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شرکت تعاونی، توسعه،عمران
23 آبان, 1396 - 12:46 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

رویکرد توسعه محور تعاونیهاباجلب اعتمادوکسب مقبولیت جامعه میسراست

فرماندارآوج گفت:توسعه متوازن کشورازجمله اهداف ورویکردتعاونیهاست وتحقق این رویکردباجلب اعتمادوکسب مقبولیت اعضاومردم عامه جامعه میسراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درمجمع شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان طی سخنانی بیان داشت:تعاونیها برگرفته از مجموعه افکارواندیشه های مؤثر اقتصادی است که با شکل دهی وانباشت سرمایه های خرد وکلان در جهت توسعه متوازن کشورتلاش می کنند.
 وی افزود: تعاونیهابه مصداق آیه شریفه تعاونوا علی البر والتقوی بامشارکت فعالانه اقشارمختلف مردم نقش مهم واثربخشی را در رونق کسب وکار ودر نتیجه داشتن کشوری آباد وپیشرفته ایفا می کنند.
 سلیمانی ابرازداشت: توسعه متوازن کشور ازجمله اهداف ورویکرد مهم تعاونیهاست وتحقق این رویکرد با جلب اعتماد وکسب مقبولیت اعضاومردم عامه جامعه میسراست.
فرماندارآوج تأکیدکرد: درراستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در بحث اقتصادمقاومتی وتولید واشتغال و عملیاتی ساختن سیاستهای دولت در بحث اشتغالزایی پایدار،بهبود فضای کسب وکار وایجاد فرصتهای شغلی، تعاونیهانقش و مسئولیت بی بدیل واثرگذاری دارند.
سلیمانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تشکیل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان افزود: بمنظور تأسیس این شرکت همه مسئولین ودستگاههای اجرایی شهرستان، همگام با مردم تلاش نموده اند واین عزم واراده  نشان ازجدیت همگانی درتوسعه وآبادانی شهرستان است.
فرماندار همچنین تصریح کرد: عدم موفقیت برخی از تعاونیهای گذشته که اقبال وگرایش مردم را درحال حاضر برای عضویت در تعاونیها سلب نموده  ناشی از نداشتن شفافیت در بحث مالی و عدم اعتمادسازی دربین اعضا بوده است که انتظارمیرود هیئت مدیره محترم شرکت دراین زمینه عزم جدی داشته وگزارشات خود را بصورت مستمر به اطلاع اعضا برساند.