رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دیدارمسئولین ادارات فرهنگ وارشاد وکتابخانه های عمومی آوج با فرماندار


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته کتاب،دیدار
24 آبان, 1396 - 11:34 -- روابط عمومی فرم...
به مناسبت هفته کتاب انجام شد؛

دیدارمسئولین ادارات فرهنگ وارشاد وکتابخانه های عمومی آوج با فرماندار

به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی مسئولین ادارات فرهنگ وارشاداسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان آوج با فرماندار دیداروگفتگوکردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی"فرماندارشهرستان آوج دردیداربا مسئولین ادارات فرهنگ وارشاد وکتابخانه های آوج طی سخنانی بیان داشت: کتاب کالایی فرهنگی در راستای رشد وتعالی وپرورش فکرواندیشه بشریت است وبایدهمه مسئولین وآحاد مردم در جهت استفاده ازکتاب و افزایش سرانه مطالعه درکشور همت مضاعف داشته باشند.
 وی افزود: با گستردگی فضای مجازی وبا وجود رسانه ها وتلویزیون نباید از کتاب که یک مرجع ومنبع صادق وقابل استناد در فضای اطلاعاتی است غفلت نمود بلکه باید همواره شور ونشاط استفاده از کتاب را برای دریافت اطلاعات واقعی وصادقانه در سطح جامعه بشری بالابردو جامعه را به مطالعه کتاب تشویق وترغیب کرد.
سلیمانی اظهارداشت: مقبولیت کالاهای فرهنگی ازجمله کتاب در سطح روستاهای شهرستان بسیار بالاست ودر راستای افزایش سرانه مطالعه باید نگاه جدی و گسترده به روستاها داشته باشیم.
فرماندارآوج همچنین تأکیدکرد:با توجه به گستردگی روستاهای شهرستان و مسافت زیاد روستاها از یکدیگر انتظار میرود کتابخانه های دو شهرآوج وآبگرم با تأمین نیرو وتجهیز امکانات خدمات فرهنگی خود را با ایده های خلاقانه از قبیل توزیع و ارائه کتاب بصورت امانی در سطح روستاها افزایش دهند ورضایتمندی مردم فرهنگ دوست شهرستان را فراهم نمایندودر جهت تقویت امورات فرهنگی شهرستان این فرمانداری در کنار شما ویار ویاور شما خواهد بود.
سلیمانی تصریح کرد: خوشبختانه  فرهنگ مطالعه در شهرستان روبه رشد بوده وفعالیت های مفیدی به همت دستگاههای فرهنگی و کتابخانه های عمومی شهرستان نیز درجهت تقویت فرهنگ مطالعه در شهرستان آغاز شده که قابل تقدیر است.