رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

پروژه های شهری بر اساس طرح جامع تعریف شوند


14 آذر, 1396 - 18:25 -- اداره کل روابط ...
تاکید استاندار در نشستی با شهردار و اعضای شورای شهر قزوین:

پروژه های شهری بر اساس طرح جامع تعریف شوند

ضرورت توجه به ایجاد نشاط عمومی در اجرای پروژه ها
استاندار قزوین گفت: پروژه های شهری بر اساس طرح جامع تعریف شوند و توجه به نشاط شهری نیز به عنوان یک امر مهم مدنظر باشد.

"عبدالمحمد زاهدی" ساعتی پیش در نشستی با اعضای شورای شهر قزوین با بیان این مطلب ادامه داد: در اجرای طرح های شهری می بایست مسایل و ملاحظات زیادی مد نظر

"عبدالمحمد زاهدی" ساعتی پیش در نشستی با اعضای شورای شهر قزوین با بیان این مطلب ادامه داد: در اجرای طرح های شهری می بایست مسایل و ملاحظات زیادی مد نظر قرار گیرد تا بعد از اجرا با مشکلاتی مواجه نشویم.
استاندار قزوین افزود: به دلیل بزرگ شدن شهرها و ازدیاد تعداد ماشین ها می بایست مراکز مختلفی که عموم مردم با آنها سروکار دارند بطور یکسان توزیع شود تا بار سنگین ترافیک بر فضای شهری تحمیل نگردد.
زاهدی ادامه داد: پیش ازاحداث و راه اندازی طرح های بزرگ در محدوده های شهری می بایست دقت بیشتری انجام شود و میزان ضرورت آنها نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد بطور کلی در خصوص سازه های بزرگی مانند پل ها اگر با نظر کارشناسی نباشد، تا چند سال اول برای مردم جاذبه خواهد داشت و بعد از آن منظر شهرها را نامناسب و مردم را نیز ناراضی خواهد کرد.
ایشان در خصوص مناطق منفصل شهری نیز گفت: برای تعیین تکلیف مناطق منفصل شهری می بایست با مطالعات وتصمیمات کارشناسی تصمیم گیری گردد.
استاندار قزوین در ادامه توجه به افزایش نشاط اجتماعی را برای برنامه ریزان  ومدیران  شهری ضروری اعلام کرد و افزود: در اجرای طرح ها و پروژه های شهری می بایست در وهله نخست به ایجاد شادابی ونشاط  درمردم توجه شود و این امر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
وی ادامه داد: ما هر میزان در رابطه با مباحث اجتماعی با هدف کاهش آسیب ها و معضلات سرمایه گذاری کنیم جای کار وجود دارد.
استاندار قزوین افزود: همیشه می بایست برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش میزان آسیب ها شهرداری ها بر اساس وظایفی که برای آنها تعریف شده است،در کنار مدیریت بحران برنامه و آمادگی کارشناسی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حضور نماینده ای از شورای استان در کارگروههایی که تصمیمات استانی اتخاذ می کنند و نماینده ای از شورای شهر قزوین در جلساتی که تصمیمات حوزه ی شهری اتخاذ می کنند با هدف تصمیم گیری واحد نیز تاکید کرد.
در این نشست رییس و اعضای شورای شهر و شهردار قزوین نیز درخصوص مسایل مربوط به حوزه های شهری مواردی را مطرح کردند و از سوی استاندار نیز پاسخ هایی داده و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.