رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دیداررئیس جدید کمیته امداد امام (ره) آبگرم بافرماندارآوج


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، دیدار،رئیس ،کمیته امداد، آبگرم
12 دى, 1396 - 11:13 -- روابط عمومی فرم...

دیداررئیس جدید کمیته امداد امام (ره) آبگرم بافرماندارآوج

امانی رئیس جدیدکمیته امداد امام (ره) آبگرم بهمراه معاونین خود با فرماندارآوج دیداروگفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج دردیداربا امانی رئیس کمیته امداد امام (ره) آبگرم طی سخنانی بیان داشت: خدمت درنهاد مقدسی چون کمیته امداد امام نعمت و سعادت بزرگی است که باید با خدمت شایسته به محرومین وکسب رضایت آنان شکرگزاراین نعمت باشید.
سلیمانی افزود: دررراستای تحقق اهداف  کمیته امداد،سرکشی مداوم به منازل افراد بی بضاعت وتحت پوشش  باید در برنامه کاری شما گنجانده شودواز هیچ کمک مادی ومعنوی به عزیزان نباید دریغ شود.
فرماندارآوج اظهارداشت: احداث مسکن برای محرومین جامعه واعطای تسهیلات اشتغالزایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و طرح خودکفایی پنلهای خورشیدی ازجمله طرحهایی است که نهاد مقدس کمیته امداد و دولت محترم تدبیروامید در راستای محرومیت زدایی ،خودکفایی وتوانمندسازی  خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) بکاربسته اند وکه امیدواریم بتواند تا حدودی ازآلام ومشکلات محرومین جامعه را کاهش دهد.
سلیمانی درادامه تأکیدکرد: درجهت ارائه خدمات مناسب و گسترده به محرومین ضمن حفظ عزت وکرامت محرومین، ازظرفیت خیرین نیز باید نهایت بهره برداری صورت گیرد .
درادامه امانی مدیر جدید کمیته امداد آبگرم ضمن ارائه گزارش ازروند خدمات رسانی به خانواده های تحت پوشش آن نهاد ، خواستار حمایت مسئولین ومردم درجهت بهبود کیفیت خدمات به محرومین بخش آبگرم شد.