رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

منشورگفتگوی سیاسی را درشهرستان آغازکرده ایم


29 اسفند, 1396 - 10:43 -- روابط عمومی فرم...
سرپرست فرمانداری البرز:

منشورگفتگوی سیاسی را درشهرستان آغازکرده ایم

سرپرست فرمانداری البرز گفت : درقاموس فرهنگ و اندیشه دشمن اصول گرا و اصلاح طلب جایی ندارد و اصل نظام ، انقلاب و کشوررا هدف قرارداده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری البرز ،

" محمدنصیری" سرپرست فرمانداری شهرستان البرزدرجلسه شورای اداری شهرستان که به منظورهماهنگی امور پایان سال شهرستان تشکیل شد  درجمع مدیران ادارت شهرستان گفت:  درشرایط حاضرنیازمند کمک و حمایت همه جریانات ، افکارو اندیشه ها و سلایق درکشور و شهرستان هستیم ودرشرایطی که دشمنان کمرهمت برای ایجاداختلاف ، درگیری و تنش بسته اند درداخل کشور نیروهای وفاداربه  نظام و انقلاب باید بادرک حساسیت موجود بیش ازگذشته متحد و همراه گردند. 

وی ادامه داد:  برای رسیدن به درک مشترک و نقطه اتصال،  کافی است ازنقشه و فکردشمن مطلع و آگاه شویم دراین صورت متوجه خواهیم شد درقاموس فرهنگ و اندیشه آنان اصول گرا و اصلاح طلب جایی ندارد و اصل نظام ، انقلاب و کشوررا هدف قرارداده اند.

 سرپرست فرمانداری البرز افزود:  ازتمامی افراد دعوت میکنیم انرژی و توان و ظرفیت خودرا صرف کمک به حل مشکلات مردم و جامعه نمایند و استعدادهای خودرا درجهت اهداف مثبت شکوفا و تقویت کنند و اجرو ثواب آن را ازخدای متعال طلب و دریافت نمایند.

نصیری درپایان اذعان داشت :  با برنامه ریزیهای انجام شده قصدداریم شهرستان البرز را به گردشگران و مسافرین نوروزی معرفی نماییم و سالیان آینده درجذب گردشگرموفقیت بیش از پیش  حاصل نماییم .