رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جوانان محور پویایی وتحول همه جانبه کشورند


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، ستاد،ساماندهی،جوانان
5 ارديبهشت, 1397 - 11:53 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج :

جوانان محور پویایی وتحول همه جانبه کشورند

فرماندارآوج درجلسه ستادساماندهی امورجوانان گفت:جوانان پشتوانه نظام، موتور محرک جامعه ومحورتحول، پویایی وتحرک همه جانبه کشورند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان ضمن تبریک  ولادت حضرت علی اکبر(ع) وروزجوان اظهارداشت: جوانان بعنوان بخش عظیمی ازجمعیت کشورازپشتوانه های نظام ،موتورمحرک جامعه ومحورتحول،پویایی و تحرک همه جانبه کشورند ورفع دغدغه های آنان باید اولویت اول مسئولین باشد.
وی افزود: درهر برهه ای که جوانان وارد عرصه شدند موفقیتهای بزرگی نصیب کشور شد واعتماد و اعتقاد راسخ به آنان گره گشای بسیاری از مشکلات درسطح جامعه گردید.
سلیمانی، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس را ازضروریات جوان امروزبرشمرد وافزود: جوانان با اعتقاد وباور راسخ به اندیشه وافکار خودشان سد مستحکمی دربرابرباورها واندیشه های غالب دشمن بوجود آورده وکشور را درعرصه های مختلف بی نیاز وغنی خواهند کرد.
ایشان موضوع اشتغال ،ازدواج ومسکن را ازاولویتها و نیازهای اساسی حال حاضرجوانان درکشورعنوان وافزود:دولت تدبیروامید بادرک اهمیت جایگاه جوانان بعنوان عناصرمولد جامعه درراستای رفع مشکلات وموضوعات اساسی آنان اقدامات قابل توجهی  انجام داده وبسترمناسب برای مشارکت وتأثیرگذاری جوانان درعرصه های مختلف اجتماعی را با احیای بنگاههای تولیدی، ایجاد اشتغال وبهبود فضای کسب وکارفراهم ساخته است.
رئیس ستادساماندهی امورجوانان شهرستان همچنین شناسایی وپایش مسائل و مشکلات جوانان را از اهداف اصلی ستاد ساماندهی امورجوانان عنوان کردو افزود: دستیابی به اهداف کلی در این ستاد نیازمند درک حساسیت حوزه جوانان ،تعامل ،هماهنگی وهم افزایی کلیه دستگاههای اجرایی ونهادهای فعال وهمچنین مردم دراین حوزه مهم است
سلیمانی شهرستان آوج را دارای جوانانی سرشارازاستعداد درزمینه های علمی، ورزشی و فرهنگی توصیف وبرلزوم بارورساختن استعدادها با نگاه ویژه مسئولین استانی تأکیدکرد.
فرماندارآوج درپایان ازبرگزاری جشنواره روز جوان همزمان با میلاد حضرت علی اکبر(ع) درآوج خبرداد واز دستگاههای اجرایی خواست بمنظور تقدیرازجوانان برترونخبه در بخشهای مختلف،نسبت به معرفی آنان به دبیرخانه ستاد اقدام نمایند.