رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

ضرورت مشارکت سمنها در حل معضلات حاشیه نشینی


26 ارديبهشت, 1397 - 16:29 -- خبر
بیدخام تاکید کرد :

ضرورت مشارکت سمنها در حل معضلات حاشیه نشینی

مدیرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی بر اجرای برنامه های منسجم ، هماهنگ و هدفدار با مشارکت سمن ها برای مقابله با آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

مریم بیدخام" در جلسه ای که با حضور مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد استان برگزار شد ضمن تشکر از حضور فعال و موثر سازمانهای مردم نهاد ، نقش سمن ها را درپیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت زندگی  ومحیط شهری بسیار مهم دانست و با عنایت به ساختار پیچیده و ابعاد متنوع و گوناگون سیستم شهری بر ضرورت حضور و مشارکت تمامی سازمان های مردم نهاد با اهداف و خط مشی های گوناگون تاکید کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در این جلسه با استناد به فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مقابله با حاشیه نشینی ، از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد ، مساجد وتکایا ، روحانیون و بسیج به عنوان منابع راهبردی ادامه داد: برای بهبود نواحی نا کار امد و توانمند سازی افرادی که به قصد بهره مندی از زندگی شهری، محیط های شهری را فراهم نموده اند  بهره مندی از این ظرفیت ها  می تواند باعث کاهش جرم و آسیب های اجتماعی گردد.
ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه معضلات اجتماعی تهدیدی برای سرمایه اجتماعی است ، ابراز داشت: نباید مناطق حاشیه نشین را به حال خود رها نمود چرا که رهاسازی این مناطق منجر به اشاعه و گسترش اسیب به سایر نواحی و نقاط شهری خواهد شد.
بیدخام مهمترین استراتژی دفتر امور اجتماعی را توانمند سازی سمن ها برشمرد وافزود: مهمترین انتظار دفتر امور اجتماعی برای حضور فعال سازمان های مردم نهاد در نواحی ناکارآمد نیاز سنجی سمن ها در مناطق حاشیه نشین و پیگیری طرح ها و پروژ ه هایی دانست که در این نواحی ابتر باقی مانده و یا نیمه کاره رها شده اند.
این مقام مسئول استقرار دفاتر تسهیل گری را تجربه ی موفقی دانست و افزود: این امر می بایست موجب کنترل آسیب و افزایش نشاط اجتماعی گردد.
وی معضلات و مشکلات مناطق حاشیه نشین استان را  نیازمند توجه جدی دانست واظهار کرد: در این حوزه اجرای برنامه های منسجم ، هماهنگ و هدفدار با استفاده از ظرفیت موجود و مشارکت سمنها  برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ضروری است.
وی بیان کرد:هدف از استقرار و راه اندازی دبیرخانه توانمند سازی نواحی ناکارآمد شهری تشکیل کمیته های تخصصی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی مشتمل بر سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی تخصصی کارگروه و دستگاههای اجرائی مرتبط عنوان است که یکی از مهمترین ماموریت های آن ، بحث و تبادل نظر کارشناسی و در نهایت تعریف پروزه و طرح  به عنوان اقدام عملیاتی دستگاههای اجرائی در مناطق حاشیه نشین و نواحی ناکارآمد می باشد.
در ادامه نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان نظرات خود را در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در نقاط آسیب خیز استان به منظور کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی  ارائه و در پایان مقرر شد کمیته های تخصصی با مشارکت سازمانهای مردم نهاد  ذیل " دبیرخانه ی توانمندسازی نواحی ناکارآمد شهری استان " تشکیل گردد .
جلسه تبادل نظر و اشتراک مساعی در خصوص مسائل و مشکلات نواحی ناکارآمد شهری و مناطق حاشیه نشین استان با حضور بیدخام  مدیرکل دفتر اموراجتماعی استانداری ، میرناصری سرپرست شرکت عمران و مسکن سازان ،  ناصری فر نماینده اداره کل راه و شهرسازی و مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد و فعال استان در محل سالن جلسات معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار گردید.