رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

باید حرفهای مردم را شنید و مطالبات آنها را رسیدگی کرد


21 خرداد, 1397 - 09:40 -- اداره کل روابط ...
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:

باید حرفهای مردم را شنید و مطالبات آنها را رسیدگی کرد

معاون عمرانی استاندار گفت: باید حرفهای مردم را شنید و مطالبات آنها را رسیدگی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

معاون عمرانی استاندار در نشستی با کارکنان دفتر امور شهری ضمن قدردانی از زحمات صالحی سرپرست سابق دفتر و آرزوی موفقیت برای زاهد پور به عنوان مدیر کل این دفتر ، تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی نیاز است دفتر امور شهری با سیاست گذاری های مناسب در کنترل امور شهرداری ها ، اهتمام ورزد و نظارت بیشتری بر تعرفه های شهرداری و نیز نحوه برخورد با مردم صورت گیرد.
 فرخ زاد ادامه داد: باید حرفهای مردم را شنید به درخواستهایشان رسیدگی کرد. فلذا از مجموعه دفتر امورشهری خواستارم تا با نظارت بر امور شهرداری ها و شوراها نسبت به رضایت هرچه بیشتر مردم اهتمام ورزند.