رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آوج برگزارشد


علی اکبرسلیمانی، فرماندار آوج،کمیته ،برنامه‌ریزی
29 خرداد, 1397 - 17:20 -- روابط عمومی فرم...

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آوج برگزارشد

باحضورفرماندارآوج،نماینده مردم آوج وبوئین زهرادرمجلس،معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ومدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی استان ،جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آوج درفرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

علی اکبرسلیمانی فرماندارشهرستان آوج درجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طی سخنانی بیان داشت:شهرستان آوج بعنوان یک شهرستان جوان وتازه استقلال یافته در راستای توسعه پایدار وپیشرفت وشکوفایی همه جانبه نیاز به توجه ونگاه ویژه مسئولین کشوری واستانی دارد.

وی افزود: علیرغم مشکلات و کمبود منابع مالی درکشوربه همت دولت تدبیروامید و مسئولین استانی وشهرستانی کارهای اساسی وزیربنایی بسیارخوبی درشهرستان آوج انجام شده است که گازرسانی به بیش از90 درصد روستاهای شهرستان با اعتباری بالغ بر114 میلیاردتومان ازجمله این خدمات قابل تحسین وماندگاراست.

سلیمانی اظهارداشت: انتخاب ومعرفی شهرستان آوج بعنوان شهرستان پایلوت ومنتخب اجرای طرح توسعه مناطق کمترتوسعه یافته ومحروم استان یک اقدام به جا وشایسته ازجانب مسئولین استانی وکشوری است که مایه خرسندی مردم شهرستان و امیدواری آنان به آینده  شهرستان شده است.

نماینده عالی دولت درشهرستان با بیان اینکه اعتبارات استانی وشهرستانی برای رفع مشکلات شهرستان آوج کافی نیست افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب ودست یابی به شاخصای توسعه پایدارباید اعتبارات ملی ویژه برای این شهرستان درنظرگرفته شود واز این شهرستان درسطح ملی حمایتهای لازم صورت گیرد که افزایش سهم اعتبارات شهرستان ازجمله خواسته های مهم ما در جهت تحقق طرح توسعه مناطق محروم است.

فرماندارآوج تأکیدکرد: مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید نسبت به تحقق اعتبارات دستگاه خود اهتمام لازم را داشته باشند وبرای وصول بودجه ازطریق ادارات کل استان پیگیریهای لازم را انجام دهند.

درادامه جلسه اعتبارات شهرستان وپروژه های دستگاههای اجرایی درسال97 بررسی وهریک ازمسئولین دستگاهها نظرات وپیشنهادات خودرا مطرح نمودند.