رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دومین جلسه ی کارگروه مشاور بانوان فرمانداری شهرستان تاگستان برگزار گردید


20 تير, 1397 - 23:50 -- روابط عمومی فرم...

دومین جلسه ی کارگروه مشاور بانوان فرمانداری شهرستان تاگستان برگزار گردید

نشست کارگروه مشاور بانوان فرمانداری شهرستان تاکستان با موضوع تعیین کمیسیون ها و زیرگروهها به ریاست دکتر فرحناز فتحی سرپرست مشاور بانوان فرماندار با حضوراعضای کارگروه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان ،

نشست کارگروه مشاور بانوان فرمانداری شهرستان تاکستان با موضوع تعیین کمیسیون ها و زیرگروهها به ریاست دکتر فرحناز فتحی سرپرست مشاور بانوان فرماندار با حضوراعضای کارگروه برگزار گردید.
جلسه گروه کاری مشاورین بانوان فرمانداری با حضور خانم فتحی مشاور محترم فرماندار در امور بانوان و اعضای محترم گروه کاری آغاز گردید در ایتدا خانم فتحی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه از آنها به جهت حضور به موقع و احساس مسئولیت در حیطه ی بانوان تقدیر و تشکر نمودند، و در ادامه به تبیین دستور جلسه پرداخت و بیان نمود ما در کار گروه بانوان دو کمسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی و کمسیون اشتغال کار آفرینی و اقتصادی خواهیم داشت و هر زمان که احساس شود نیاز به کمیته های بیشتری هست کمیته ها را افزایش خواهیم داد ، و انتظار میرود که در این کمیته ها و کمسیون ها به صورت مشورتی همکاری گردد و برنامه ها به صورت مدون تدوین و اجرا گردد. در ادامه جلسه اعضا نظرات خود را بیان نموده و هر کدام از اعضا با توجه به توانایی ها و تخصص خود در درون کمسیون هاقرار گرفتند