رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

پیام تبریک فرماندارآوج به مناسبت روزخبرنگار


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،پیام،تبریک، روز خبرنگار
17 مرداد, 1397 - 09:19 -- روابط عمومی فرم...

پیام تبریک فرماندارآوج به مناسبت روزخبرنگار

"علی اکبرسلیمانی"فرماندارشهرستان آوج درپیامی 17مردادماه روزخبرنگاررابه فعالان عرصه رسانه وخبرتبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

درپیام فرماندارآوج آمده است:
در عصرتکنولوژی وارتباطات شگرف رسانه های جمعی ،اصحاب رسانه وخبر و فعالان حوزه اطلاع رسانی با مدیریت افکارعمومی در جهت تقویت مناسبات اجتماعی واقبال واعتماد مردم به مسئولین درسیستم اجرایی کشورجایگاه والاونقش مدیریتی یافته اند.
 بی شک  رسانه ها به عنوان یک ابزار ارتباط جمعی و منبع اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درهموارساختن مسیر توسعه و بالندگی جوامع نقش بسزا وتحولگری دارند.
خبرنگاران و اصحاب فرهیخته رسانه بدون هیچ چشم داشتی به اطلاع رسانی وآگاهی بخشی جامعه پرداخته ودر راستای رسالت خطیر خود متحمل دشواریهایی نیز میگردند که این تلاش متعهدانه قشررسانه ای قابل ستایش وقدردانی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهیدوالامقام عرصه خبرشهیدصارمی و تبریک 17مردادماه روزخبرنگاربه تمامی خبرنگاران گرانمایه وسخت کوش،از تلاش های متعهدانه و صادقانه خبرنگاران  وفعالا ن عرصه اطلاع رسانی تقدیر و تشکر می نمایم.
امید است اصحاب رسانه در برهه ای کنونی که دشمنان قسم خورده انقلاب ونظام با ترفندهای مختلف سعی در متوقف کردن حرکت نظام در مسیر توسعه و ایجاد فاصله بین ملت و نظام ودولت را دارند بانصب العین قراردادن صداقت و اخلاق رسانه ای  وبا قلم واخباری امیدبخش و وحدت آفرین  نسبت به آگاهسازی جامعه اهتمام ورزیده  وتحت زعامت مقام معظم رهبری ،مسئولین نظام بویژه دولت تدبیروامید را درشکوفاساختن اقتصاد کشور ورضایتمندی ملت بزرگ ایران یاری نمایند.

علی اکبرسلیمانی                                                                                      
فرماندارشهرستان آوج