رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

پیام تبریک مدیرکل امور بانوان و خانواده به مناسبت روز خبرنگار


17 مرداد, 1397 - 12:47 -- e.riyazi_815

پیام تبریک مدیرکل امور بانوان و خانواده به مناسبت روز خبرنگار

سلام و درود بر منادیان راستی و صداقت
مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بانوان؛ با صدور پیامی هفدهم مرداد؛ روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و خبر تبریک گفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

متن پیام تبریک معصومه مرادیان به شرح زیر است:

سلام ودرودبراهل قلم،براصحاب آزاداندیش رسانه
 برهمه انانی که بااحساس مسئولیتی خاص وویژه پابه عرصه ای خطیرگذاشتندتابادرک واقعیتهای گوناگون حاکم برجامعه منعکس کننده  همه اخبارواتفاقات ریزودرشت باشند.
 سلام ودرودبرانانی که با عشق به حرفه مقدس خویش هرگزازبیان دردها ابایی ندارندومبرای ازمماشات صدای رسای همه اقشارجامعه هستند.
 سلام ودرودبرمنادیان راستی وصداقت، همانان که تاپای جان برعهدوپیمان حرفه مقدس خودپایدارندتا چون صارمی نه فقط باقلم وبیان که حتی باجان خویش پاسدارارزشهای  مقدس خبرنگاری باشند.
 سلام ودرودبرعاشقان حقیقت وسالکان راه  معرفت وصداقت که با اخلاص و روشن بینی سهم بزرگی درروشنگری افکاراحادجامعه  دارند.
 سلام وهزاران درودبرشما وسعی وتلاش وافرتان که وجودشما درهمه حال بارقه امیدیست برای همه انانی که درشرایط سخت سیاسی،اجتماعی  منتظرشنیدن واقعیتهای شفاف وبی پرده اززبان گویای شما هستند.

 توفیق تان افزون وراهتان پرفرازباد...