رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تحقق اهداف شورای آموزش وپرورش مستلزم حمایت همه دستگاههاست


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورا،آموزش وپرورش
18 شهريور, 1397 - 09:41 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

تحقق اهداف شورای آموزش وپرورش مستلزم حمایت همه دستگاههاست

فرماندارآوج گفت: شورای آموزش وپرورش درجهت تحقق سیاستگذاریها وپیشبرد امورواهداف تعیین شده خود نیازمند حمایت و همکاری همه دستگاهها ونهادهاست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارآوج در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان طی سخنانی بیان داشت :آموزش وپرورش مهدتعلیم وتعلم وتربیت انسانهای بزرگ وفرهیخته جامعه است و کشور در جهت موفقیت درهمه جوانب نیازمنداین نهاد مقدس وارزشمند است.
وی افزود:توجه ونگاه ویژه به آموزش وپرورش قطعاً نتایج مثبت واثربخشی درجامعه خواهد داشت و باید در زمینه رشد و شکوفایی آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد فرهنگی وعلمی درکشورهمه  دستگاهها ، مسئولین ومردم پیش قدم شوند.
ایشان بیان داشت: معلمین بعنوان پیش قراولان عرصه جهاد علمی وفرهنگی کشور باید با ارائه طرحها وایده های نو واساسی درراستای کیفیت وجذابیت بخشی به مقوله آموزش  وتحول آفرینی در عرصه علمی کشور بیش از گذشته کمک کنند.
    فرماندارآوج یادآورشد: امروز کشور ما بدلیل تنگناهای اقتصادی پیش رو، بیش از گذشته به علم و اندیشه معلمین نیاز دارد و همه آحاد مردم بویژه قشر فرهنگی جامعه درجهت برون رفت از این مرحله حساس وحیاتی باید دولت را یاری کنند.
سلیمانی با تأسی از بیانات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوردرچند روز گذشته، اتحاد وانسجام رارمز موفقیت کشور دربرهه کنونی دانست و افزود:با وحدت ویکپارچگی وعزم عمومی ملت، قطعاً کشور شرایط کنونی را باموفقیت پشت سرخواهدگذشت وبا قوت وقدرت مسیرتعالی را پیش خواهدگرفت.
ایشان افزود:صبرو استقامت خانواده معظم شهدا باید الگو وسرمشقی برای همه ما دراین مقطع سرنوشت سازباشد.
رئیس شورای آموزش وپرورش با قدردانی ازخدمات آموزش وپرورش درسالیان گذشته بویژه پشتیبانی از برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان امسال اظهارداشت: بسیاری از دستگاههای اجرایی درپیشبرد اهداف وموفقیت شورای آموزش وپرورش سهیم بوده اندونیازاست تا آحاد مردم، خیرین بزرگوار و همه دستگاهها دراین راستا اهتمام جدی داشته باشند.
سلیمانی همچنین برضرورت همکاری وهم افزایی کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان در شروع سال تحصیلی جدید تأکید کرد.