رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

ضرورت اجرای قانون در جلوگیری از تخلفات ساختمانی


16 مهر, 1397 - 14:03 -- اداره کل روابط ...
معاون عمرانی استاندار:

ضرورت اجرای قانون در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

معاون امور عمرانی استاندار بر ضرورت اجرای قانون در جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

"علی فرخ زاد" در جلسه  هماهنگی و وحدت رویه در آراء کمیسیون های ماده صد  شهرداری های البرز ، بیدستان ، شریفیه و محمدیه گفت: هدف از تشکیل این جلسه اخذ نظرات و پیشنهادهای سازنده اعضاء و بررسی موضوعات مختلفی است که در حوزه های مختلف امور شهری سیاست گذاری می گردد.
معاون امور عمرانی بیان داشت: صورتجلسه ای که در جلسات قبلی با حضور اعضای عضو کمیسیون های ماده صد قزوین به تصویب رسیده در اصل منشوری برای ایجاد هماهنگی لازم بین اعضاء برای صدور آراء واحد در کمیسیون های ماده 100 می باشد.
و ی در ادامه تاکید کرد: این جلسات برای اعضای کمیسیون های ماده 100 سایر شهرستان های تابعه استان نیز برگزار خواهد شد .
معاون امور عمرانی  بیان کرد: بررسی و اصلاح ضوابط اجرایی به منظور جلوگیری از گرایش و سوق مردم به تخلفات ساختمانی نیز بخشی از موضوعاتی است که در دستور کار حوزه معاونت امور عمرانی می باشد.
فرخزاد ادامه داد: در برخی از تخلفات ساختمانی نیز می توان از طریق کمیسیون ماده 5 پیگیری و در بیشتر موارد نیز اگر ضوابط شهرسازی مربوط به شهر در کمیسیون های ماده پنج بازنگری و با انجام این امر به نوعی می توان از بروز بیشتر تخلفات جلوگیری نمود.
وی ادامه داد: در سایر موارد نیز شهرداری بایستی ملزم به رعایت کامل قانون می باشد با توجه به اینکه جرایم خود را پرداخت می نمایند ادعا می کنند که تخلفی اتفاق نیفتاده و مراحل قانونی برای احداث را انجام داده اند و این موضوع به کم کاری و عدم برنامه ریزی مناسب در حیطه وظایف اختیارات حوزه مدیریتی شهری بر می گردد که باعث شده تا مردم نیز به سمت تخلفات ساختمانی سوق پیدا کنند و جلوگیری از تخلفات مستلزم این است که قوانین و مقررات بازنگری و مصوبات مربوط به جرایم و آراء مربوط به تخریب بصورت جدی و همه جانبه رعایت گردد .
فرخ زاد افزود: کوتاهی در امر تخلفات ساختمانی موضوعی است که بطور کلی همه در آن نقش دارند تنها مربوط به مالک نمی باشد و شهرداریها و مهندسین ناظر نیز به نوعی در این موضوع به منافع خود فکر می کنند و هیچگونه عزمی برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد. لذا جهت کاهش نارضایتی و شکایت مردم بایستی وحدت رویه در صدور آراء از طرف اعضاء رعایت گردد .
وی افزود: مصوبات مربوط به اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری قزوین به عنوان منشوری برای سایر شهرداری ها نیز ارسال گردد . 

کلید واژه ها: