رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تشکل‌های دانشجویی فعال باید به دنبال آرمانگرایی، عدالت خواهی، اخلاق‌مداری، خرد ورزی و به دور از اقدامات شتاب‌زده باشند


13 آذر, 1397 - 10:17 -- فرمانداری بوئین...
معاون فرماندار بوئین زهرا

تشکل‌های دانشجویی فعال باید به دنبال آرمانگرایی، عدالت خواهی، اخلاق‌مداری، خرد ورزی و به دور از اقدامات شتاب‌زده باشند

کمیسیون امنیت دانشجویی شهرستان بویین‌زهرا به ریاست آقاعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوئین زهرا ،
کمیسیون امنیت دانشجویی شهرستان بویین‌زهرا به ریاست آقاعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد. آقاعلی در این‌جلسه با بیان اینکه جنبش‌های دانشجویی فعال باید به دنبال آرمان‌گرایی، عدالت‌خواهی، اخلاق‌مداری، خردورزی و به دور از اقدامات شتاب‌زده باشند گفت: ۱۶ آذر روز دانشجو، فرصت مناسبی است تا دانشجویان با ارزیابی عملکرد خود در حوزه های مختلف، در مسیر اهداف نظام حرکت کرده و برای پذیرفتن مسئولیت‌های خطیر آماده شوند. وی در ادامه دانشگاه‌‌‌ها را از مهمترین و حساس‌ترین مراکز در تعیین استقلال یا وابستگی کشور، برشمرد.