رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

عدم قاطعیت در برخورد با قانون شکنان به فروپاشی اقتدار حاکمیت منتهی می شود


13 آذر, 1397 - 12:29 -- majidabolhasani...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

عدم قاطعیت در برخورد با قانون شکنان به فروپاشی اقتدار حاکمیت منتهی می شود

نشست بررسی حضور اتباع خارجی شهرستان تاکستان با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، فرماندار و بخشداران شهرستان تاکستان، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت استان ، معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولین ادارات شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تاکستان برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

نشست بررسی حضور اتباع خارجی شهرستان تاکستان با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی،   فرماندار و بخشداران شهرستان تاکستان، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت استان ، معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولین ادارات شهرستان  در سالن جلسات فرمانداری تاکستان  برگزار شد

در این جلسه عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین  با اشاره به ایجاد نظم اجتماعی ساختار مند  ضرورت حکومت قانون افزود بعضا برخی پیمانکاران با رویکرد منفعت محورانه صرف شخصی و بدون توجه به آثار و تبعات نامیمون بهره گیری از اتباع خارجی غیر مجاز زمینه ساز بسط قانون گریزی و لوث شدن قانون در جامعه را فراهم می آورند.

و این تجاسر به قانون حاکم، در فروپاشی اقتدار دولت بسیار موثر است و در این راستا ایجاد و اجرایی شدن مکانیسم قدرتمند کنترل اجتماعی از سوی دستگاههای متولی و نظارت مستمر و دامنه دار قاعدتا در تثبیت اقتدار دولت نقش مهمی خواهد کرد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ، شهرستان تاکستان  را بر اساس مصوبه دولت منطقه ممنوعه برای تردد ، اسکان  واشتغال اتباع افغانستان دانسته اظهار داشت فارغ از نقاط قوت و ضعف این مهم در حال حاضر به عنوان یک قانون بایست با تمام توان قابلیت کامل اجرایی شدن پیدا کند و این به هماهنگی و همکاری همه نیاز دارد.

عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه بیانات خود گفت علیرغم رویکرد نظرات سیاسی حاکم دنیا و تغییر نگرش دولتها به پدیده مرز و تغییر سیاست بالاخص دوُل غربی  در مواجه با مهاجرین با چاشنی نگرانی از آسیب ها و پیامدهای آن بر منافع ملی آنان رویکرد ج.ا.ا قریب به یقین بر محور حقوق بشر بوده و انسان دوستانه بوده و هست.

وی در ادامه تقویت این نوع نگاه دولت ها و احیای دیوارهای مرزی توسط برخی از کشورها را،  علی الظاهر حکایت از دغدغه  و نگرانی از مقوله تروریست دانست و در صورتی که واقعیت های ملموس و محسوس حاکی است از فردای وقایع یازده سپتامبر مقوله پناهجویی و مهاجرت از متن سیاستگزاری برخی دولت ها از جمله دولتهای غربی همزاد تروریسم  انگاشته شده است.

عشایری جد و جهد  این دولتها در احیای دیوارهای مرزی را در واقع با هدف  جلوگیری از ورود پناهجویان و از نظر آنان تروریست های بالقوه باید تحلیل کرد. و علیرغم گره خوردن بحران پناهجویان با بحران تروریسم در این برهه است که شاهدیم قواعد و قوانین ج.ا.ا با سوق بیش از پیش به سوی توجه بیشتر بر حقوق این افراد و آسان سازی و تسهیل شرایط اجتماعی ، سیاست انسان دوستانه ای را در پیش گرفته است.