رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

عملکرد شوراهای اسلامی شهرهای استان باید شفاف باشد


17 بهمن, 1397 - 11:18 -- omrani
سرپرست دفتر امور شهری و شوراها:

عملکرد شوراهای اسلامی شهرهای استان باید شفاف باشد

سرپرست دفتر امور شهری و شوراها خبر داد: با توجه به ضرورت و اهمیت شفاف سازی و ارائه گزارش عملکرد مسولین به مردم ،شوراهای اسلامی شهرهای استان موظف به ایجاد پایگاه رایانه ای (دیدارگاههای الکترونیکی )شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

مصطفی صالحی در ادامه افزود :به میمنت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و جشن چهل سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نظر بر اینکه ارائه گزارش عملکرد اداری و مالی به عنوان ابتدایی ترین اقدامات برای جلب و افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی شهروندان شریف به فعالیتهای مجموعه کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی  تلقی می گردد ،لذا به موجب تاکیدات قانونی شوراهای اسلامی شهرهای استان تا پایان ماه جاری موظف به ایجادپایگاه رایانه ای شدند.

وی تصریح کرد:درج اطلاعات کامل مرتبط با تمامی مصوبات و تصمیمات جلسات رسمی و کمسیونها،عملکرد ،بودجه،هزینه،درآمد و ... برای اطلاع رسانی عمومی در پایگاه مذکور الزامی بوده و در این خصوص مکاتبه ای نیز با کلیه روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان انجام شده است.

وی در پایان یا دآور شد:با توجه به دستاوردهای مهم انقلاب در حوزه مدیریت شهری ،مردم نباید دغدغه تصمیمات مجموعه مدیریت شهری را داشته باشند و باید به سمت شفاف سازی بیشتر حرکت کنیم.