رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

22 فروردين, 1397 - 11:13 -- عابدی

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

شکوفایی و مرگ کسب و کار ها

محمد رضا خرمی اجلالی

کارشناس سرمایه گذاری داخلی –دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

امروزه تبیین دانش تفکر " راهبردهای شناخت وهدایت  شکوفایی ومرگ کسب کارها: نشانه های رشد افول وسقوط" در سازمانها امری ضروری است .

مدل راهبردی فراشناختی بهبود فضای کسب و کار  بعنوان ابزاری در تصمیم گیری مدیران و تعیین اهداف راهبردی نظام دانش و فناوری  با توجه به تجربیات کشورهای دیگر بسیار موفق بوده است.زمانی که به اشخاص بسیار مسن برمی خورم که راه رفتن برایشان سخت شده به این فکر فرو می روم که آیا شرکت های کهن سال هم این چنین هستند!!!بعد، به این نتیجه می رسیم که خیر اگر این شرکت ها در مقابل بیماری از خودشان مراقبت و کارمندان آن سواد سلامت را بکار گیرند؛لزومی برفرسودگی نیست .برعکس این قضیه هم صدق می کند اگر شرکت جوانی از خود مراقبت و بروزرسانی نکند بتدریج دچار فرسودگی زود هنگام خواهند شد .پس،مدت طول عمر و بقای شرکت ها دست خودشان است. سازمانها بمنظور رسیدن به کسب وکار متعالی،ابتدا  پیش شرط هایی را لازم داشته که در چند مقاله به مهمترین آنها بعنوان  عوامل موثر در پایش محیط کسب وکار اشاره می کنیم.

تفکر:1)اندیشیدن است.2)سازوکارچگونگی بهره گیری از ذهن است .3)نشانه تامل بر موضوعی است که ذهن را به خود مشغول کرده است 4)بررسی،تحلیل واخذنتیجه/نتایج از دید گاه ها ،عقاید،زوایای نگرش ،نقشه های ذهنی ،تجربه ،رفتار  وعمل انسان است.

پیشرفت انسان در تمامی زمینه های علمی ،ادبی،هنری،اخلاقی ومعنوی در نتیجه تفکر اندیشمندان است.حضرت علی (ع)میفرمایند:لایستعان علی الدهر الا بالعقل:تنها از طریق عقل می توان بر زمانه پیروز شد .

قدرت تفکر اگرچه یکی از الزامات مهم یادگیری است .اما بسیاری از افراد از آن غفلت می ورزند.

یادگیری:

یادگیری الگوی سازمان یافته از اندیشه و رفتار است .انسان از اشخاص،اشیاء وپدیده هایی که متناسب با موقعیت/خواسته اش باشد یاد می گیرد.یاد گیری شرایطی را فراهم می کند که انسان در راه تعالی آگاهی خود با چالش ذهن خود به ادراک واقعیت در هر زمینه ایی که تفکر ش را معطوف کند برسد.

نظریه مرحله ای پیاژه می گوید مهمترین نقش اصلی مدیریت کارآمد درک و فهم شناختی است . رشد شناختی در طی ادوار زندگی با تغییراتی بر رفتار وتوانایی افراد موثر است .مدیر خلاق در سازگاری با محیط بیرونی ، با استفاده از رشد شناختی خود و رشدکفایت منطقی واحدی بهره می گیرد.

در نظام یادگیری پنج مرحله وجود دارد .این مراحل چهارگانه تقریباً در تمام افراد در سنین یکسانی انجام می گردد، اما در نتیجه تفاوت وجود دارد .مراحل 5 گانه عبارتند از:1)مرحله حسی-حرکتی؛ 2)مرحله پیش عملیاتی؛ 3)مرحله عملیاتی عینی ؛ 4) مرحله عملیات صوری(انتزاعی)؛ 5)مرحله فرا شناخت

یادگیری دارای سلسله مراتبی است که انسان در صورت  تجربه ،عکس العمل به نشانه ها و تفکر نمادین ، تعامل با محیط بصورت پلکانی آن را طی می کند .میزانٍ دانش پایه عمومی انسانها کم است که به موازات افزایش سن بیشتر می شود .دانش پایه تابعی از ظرفیت حافظه نیست بلکه دانش بصورت خودکار  وقتی افزایش می یابد که انسانها در اثر محرک ها  بازتابی (اختیاری) داشته و زمینه افزایش پردازش اطلاعات پایه را فراهم کنند و با انگیزه دراز مدت بدنبال رشد و تعالی باشند این یادگیری زمان ندارد همیشه هست اگر شما آن را احساس کنید .

در خاتمه اساس توانمندی ،پیشرفت وتعالی کسب وکارها ارتقاء سطح تفکر و یادگیری و قابلیت های اجرای برنامه ها است .غایت هدف این کسبوکار ها ،تعالی سازمانها و ادارات است و این امر تنها با ارتقای یادگیری ملی ،توسعه دانش بنیان شدن ،فناوری وتوانمند سازی منابع انسانی امکان پذیر است.لذا تهیه نقشه دانش ها نسبت به کسب وکارها ی دیگر کشورها زودتر وبهتر عملیاتی شود.

اگر دانش را حاصل تلاش مجموعه های نیروی انسانی در درون کسب وکارها تلقی شود اندوخته ،دارایی وسرمایه بین نسلی قلمداد می شود که هزینه گزاف شناسایی،ایجاد،پرورش آن را کل جامعه پرداخت کرده است .هر گونه بی اعتنایی و عدم استفاده از این سرمایه های ملی و سازمانی باعث دفن دانش نهفته در سینه و ذهن انسانهای کارآمد می گردد و دلیل آن هم آیی ،مساهمت رده های بالا دستی سازمانها و کاستی فراشناختی  در کل مجموعه می باشد که باعث تکرار دور باطل تجربیات و از بین رفتن انگیزه و توانش سرمایه انسانی در درون کسب وکار ها می گردد.

متاسفانه در نظام اداری امروزه تنها با چند آئین نامه ارزیابی و چند کلاس آموزشی مختص مدیران ، نارسائی های خواندن آقایان بر طرف و با کسب اندکی مهارت  در یاد گیری و معنا شناختی (واج شناسی) موجبات خود شیفتگی و عدم همکاری در دانش آفرینی در کل سازمان و تسهیم دانش خود با دیگران می گردند و یا ازجنبه تاسف بار گاها بعنوان اهرمی برای کنایه زدن در پرونده های نزاع درونی در ادارت واستانداری ها و فرایندها با فضاهای خاص خود بهره میگیرند.آیا علت خود بزرگ بینی ،لجاجت ،ضعف نفسانی،تخصصی و کمی ظرفیت انطباقی چیز دیگری می باشد .این کمترین با تجربه تبیینی در طی چند سال دوره فطرت  بااین کنایه های زبانی آشنا هستم و امیدوارم  گوینده آن درک درستی از مفاهیم  معنایی و نحوی مطلب نداشته و تنها طوطی وار بیان کرده تا ابراز وجود ی باشد انشالله.چرا که تعالی  هوشی وذهنی ، تعالی رفتار و گفتار در عمل را در پی داشته پس تنها توجه ممکن این است که گوینده درک عمیق از مطلب نداشته و تیتر وار با آن آشنا می باشد.

امید است سیستم کسب وکار ما به یک مرحله شکوفایی و باز مهندسی برسد که با دنبال کردن نشانه های یادگیری و تعالی در سازمان ها و بدنه کارمندان زمینه آینده ای درخشان بدور از تعصبات جناحی را فراهم سازد.تلاش در جهت اهداف راهبردی نظام و دولت تنها با جلب رضایت ولی نعمتان دولت و نظام (مردم) تنها توسط  کارمندان (بدنه اصلی سازمانها )اجرایی می گردد .کارمندی با انگیزش خود جوش ،دگردیس، توانش مستمر و هم آیی در فعالیت گروهی بزرگترین دارایی سازمان است .امروزه تخریب  ، تحلیل همکاران و ارائه آمارهای نمایشی در سازمان  منسوخ بوده و موجب تسریع در اضمحلال سازمان می گردد.