رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گزارشات ویژه و تخصصی

1 دى, 1397 - 12:04 -- اداره کل روابط ...

محمد اسماعیلی

کارشناس امور سیاسی

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

محل خدمت: اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین

سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه  ایران

مقدمه:

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروند ی در هر جامعه ای است. و عدم سرمایة اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوز ة برنامه ریزی منجر می گردد. سرمایه اجتماعی که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شمار می آید مقوله ای نسبتاً تازه وناشناخته در کنش اجتماعی محسوب می شود ودر اقتصاد کشورهای توسعه نیافته، سرمایه اجتماعی راحلقه مفقوده توسعه نامیدندطی دو سه دهه اخیر مطرح شدن سرمایه اجتماعی باعث در گرفتن مجادلاتی در خصوص آن شده ویکی از مباحثی است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته لذا به همین دلیل سرمایه اجتماعی در کشور ایران  به نظر می رسد رو به کاهش گذاشته به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی کشور دچار افت شده است که لازم است با شیوه هایی چون فعال کردن تشکل ها،احزاب ،کانون ها وتشکل های مردم نهاد وافزایش فعالیت آنها این سرمایه را بالا ببریم .

استفاده از مفهوم سرمایه‌ اجتماعی‌ به طور روز افزونی در حال گسترش است امروزه مفهوم سرمایه‌ اجتماعی‌ در حوزه علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ودر قلمرو سیاست گذاری ،تصمیم گیری مطرح می گردد و ایده مرکزی سرمایه‌ اجتماعی‌ بر این اساس است که انسان ها از طریق مجموعه ای از شبکه ها به هم متصل می شوند وتمایل دارندکه در ارزش های مشترک با دیگر اعضای این شبکه ها شریک شوند .

نکته مهم در سنجش سرمایه اجتماعی تفاوت میان گونه های مختلف ونحوه شکل گیری آن در جوامع سنتی ومدرن است بطوریکه سرمایه‌ اجتماعی‌ در جوامع سنتی کمتر توسعه یافته محدود وخاص ومبتنی بر اعتماد درون گروهی بوده  که تحت عنوان سرمایه‌ اجتماعی‌ قدیم یا سنتی یاد می کنند در حالی که در جوامع توسعه یافته نوع دیگر از این مفهوم با عنوان سرمایه اجتماعی جدید یا مدرن ذکر می شود که بیشتر بر اساس جنبه بین گروهی وتوام با اعتماد اجتماعی عام وتعمیم یافته است با توجه به گستره ملی ایران وگستردگی جغرافیایی ،تنوع جمعیت تعداد قومیت ها وخرده فرهنگ ها واز سوی دیگر نوعی انسجام اجتماعی دیر پا در آن قابل مشاهده است این وضعیت در وجهی زمینه ساز شکل گیری انواع مختلفی از سرمایه اجتماعی در کشور را شاهد هستیم سرمایه‌ اجتماعی‌ تنها دارای ویژگی وپیامد های مثبت نیست سرمایه‌ اجتماعی‌می تواند تا حد زیادی توسعه دهنده نابرابرنیز باشد زیرا توزیع دسترسی به شبکه های گوناگون متفاوت ودسترسی به موقعیت افراد وگروهها ی خاص نیز بستگی دارد وهمگان به طور یکسان از امتیازات آن بهره مند نخواهد شد.

29 آذر, 1397 - 09:19 -- عابدی

ابوالفضل سلطانشاهی

هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگوی مناسب برنامه ریزی جهت پرورش مدیران مستعد آینده سازمان با رویکرد حرکت به سمت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کشور در عرصه های مختلف ودر قسمتهای اجرایی سازمان    می باشد. یکی از قسمتهای اصلی وزارت کشور که همیشه وظیفه پیاده سازی سیاستها و اهداف دولت را در بین اقشار مختلف دارد بخشداری ها می باشد که بسیار حائز اهمیت است.

بخشداران جزو مدیرانی از سیستم هستند که از یک طرف به بدنه دولت ارتباط داشته و از طرف دیگر نیز مستقیما با مردم در ارتباط بوده و در راستای بررسی و رفع مشکلات آنها اقدام می نمایند و به خاطر همین موضوع می بایست به فنون مختلف ارتباط مردمی آشنا بوده و در راستای نحوه پیاده سازی اهداف و سیاستهای دولت در منطقه باید آموزش های هدفمند را طی نمایند .

فلذا آنچه که مهم است؛  تعیین معیارهای مورد نیاز جهت انتخاب بخشداران و در نتیجه با توجه به معیارها نسبت به انتخاب شاخص های مورد نیاز جهت گزینش بخشداران اقدام می گردد.

در تحقیق حاضر جهت نیل به اهداف مورد نظر پژوهشی ضمن مصاحبه با افراد خبره که سالیان سال در بخشداریها ، فرمانداریها تابعه و ستاد مشغول به خدمت می باشند نسبت به  الویت بندی شاخص های تعیین مدیران مستعد آینده با توجه به معیارهای مورد نظر اقدام گردیده است.

تنوع قومی در استان قزوین، پروین مهرعلیان
24 آذر, 1397 - 13:52 -- عابدی

پروین مهرعلیان

کارشناس امور سیاسی

مقدمه :

یکی از مقوله های مهم و اساسی درحوزه های اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای مقوله قومیت است.وجود اقوام و طوایف درهر جامعه ای ضمن اینکه دارای مزایا و فوایدی است دارای مضرات ومعایبی نیز هست که بایستی به طور دقیق مورد توجه قرار گیرند.امروزه بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی اقوام و طوایف دربرنامه های چهارم، پنجم و بویژه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته اند.که این نشان از اهمیت اقوام در برنامه ریزی جهت اداره جامعه می باشد. کشور ایران با توجه به قدمت تاریخی طولانی، اقوام و طوایف متعددی را در خود جای داده است که به طور نسبی درسرتاسر کشور پراکنده شده اند. دریک نگاه اجمالی می توان به نحوه پراکندگی اقوام و طوایف ایرانی اشاره نمود.البته ذکر این نکته لازم و ضروری است که اقوام و طوایف ایرانی درسرتاسر کشور پراکنده اند.

استان قزوین نیز بدلیل قرار گرفتن درمجاورت پایتخت و همچنین استانهای دارای اقوام و طوایف، ازتنوع قومی و طایفه ای بالایی برخودار است.دریک نگاه اجمالی می توان به وجود اقوام و طوایف فارس، تات، ترک ،کرد، لر، و طایفه مراقی و رومانو دراستان قزوین اشاره نمود . بررسی اقوام و طوایف موجود درکشور از جهات مختلف دارای اهمیت است. یکی از علل اهمیت بررسی اقوام دراستانهای مرزی به جهت همخوانی زبانی،تاریخی و فرهنگی اقوام و طوایف آنها با کشورهای همسایه است، که از حیث امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی دیگر از علل مهم دربررسی اقوام و طوایف موجود درکشور شناسایی فرهنگ و آداب و رسوم آنهاست که بایستی بعنوان یک سرمایه فرهنگی و میراث فرهنگی  –تاریخی از آنها پاسداری و محافظت نمود. دلیل بررسی اقوام و طوایف دراستانهایی نظیر قزوین که نه از یکپارچگی قومی و طایفه ای برخوردارند و نه درمجاورت و همسایگی کشورهای خارجی قراردارند،چه میتواند باشد؟ استان قزوین به لحاظ موقعیت خاص اقتصادی،اجتماعی و سیاسی درچهار راه تزانزیتی استانهای کشور قرار گرفته است، ضمن اینکه بررسیهای تاریخی نشان می دهد که درگذشته بیشتر اقوام و طوایف که مورد ظلم و تعدی حاکمان قرار گرفته اند به استان قزوین تبعید شده اند که میتوان به تبعید اقوام و طوایف کرد،ترک،مراغی ولراشاره نمود.استان قروین ازحیث جغرافیایی درمجاورت و همسایگی استانهای زنجان و همدان که اغلب ترک هستند از یکسو و استان گیلان بعنوان سکونتگاه اقوام گیلک، تهران بعنوان پایتخت از سوی دیگر قرار دارد.دریک نگاه اجمالی نیز اینطور به نظر می رسد که علاوه بر اقوام و طوایف مهاجر برخی از اقوام و طوایف اولیه استان نیز ریشه ایلیاتی داشته اند که به این استان آمده اند.ضمن اینکه استان قزوین دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی است که تنوع قومی درآن یکی از پیامدهای این قدمت است. با بررسی اقوام و طوایف استان قزوین می توان به چند بحث مهم و اساسی پی برد که مهمترین مساله شناسایی پیشینه تاریخی آنهاست که نشانگر فضای تاریخی- سیاسی حاکم بر ایران می باشد.

18 آذر, 1397 - 09:50 -- اداره کل روابط عمومی

کتاب واکاوی نزاع دو رهیافت هایدگری و پوپری در ایران معاصر

تالیف: حسین کشاورز قاسمی، کارشناس اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

 

7 آذر, 1397 - 14:06 -- عابدی

الهام فریدوند – کارشناس دفتر امور شهری و شوراها

چکیده

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجرا شده در کشور های مختلف  تا حد زیادی در تامین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود.در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداریها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداریها با مشکل موا جه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداریها به نظر میرسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهمترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها میباشد. امروزه جای هیچگونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلیترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چرا که نمیتوان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود.

در این مسیر، سرمایه گذاری شهر ی در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغالزایی در شهر ها  ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصتها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی در این خصوص پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:  سرمایه گذاری ، اقتصاد شهری، شهرداریها

علی اصغر سعادتی
7 آذر, 1397 - 14:01 -- عابدی

"خشکسالی به عنوان بی سروصدا ترین بلایای طبیعی در مقابل سیلاب به عنوان یکی از پر صدا ترین بلایای قرار گرفته است . این درحالی است که خطر و خسارت های ناشی از خشکسالی به مراتب بیشتر از سایر بلایای طبیعی مانند : سیل ، طوفان ، آتش فشان و حتی زلزله است . ولی به دلیلی که مشاهده‌ی تاثیر تخربی خشکسالی نیاز به زمان به نسبت طولانی دارد ، مطالعه و تحقیق و نحوه ی برخورد با آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است . "

حسین کشاورز قاسمی
10 مهر, 1397 - 11:22 -- عابدی

حسین کشاورز قاسمی

کارشناس سیاسی و امنیتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران،مطالعۀ موردی شهر قزوین

چکیده

 مهاجرت در جهان امروز گسترش یافته و تبعات مثبت و منفی فراوانی دارد. کشور ایران نیز از این تبعات متاثر بوده است.هدف این پژوهش تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان از طریق سنجش نگرش شهروندان شهرقزوین نسبت به مهاجران افغان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و طیف بوگاردوس است. جامعه آماری، شهروندان چهار منطقه شهر قزوین می باشند که بر اساس سرشماری سال1395 برابر با 402هزار نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. نوآوری پژوهش مبنای نظری آن می باشد که ازرویکرد سایبرنتیک بهره گیری وروش تحقیق نیز پیمایشی است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای که روایی آن بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (70 %) به تائید رسید جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و تکنیک تحلیل عاملی تحلیل شد.در این پژوهش 30 شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به 7 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. با بهره گیری از تکنیک مزبور سهم هر کدام از عوامل تاثیر گذار در تعیین نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به اتباع افغان مشخص گردید.یافته های پژوهش نشان داد که این 7 عامل در مجموع 60/21 درصدِ نگرش شهروندان را نسبت به مهاجرین تبیین می کنند.نتایج حاصل از محاسبه طیف بوگاردوس پژوهش نشان داد که شهروندان شهر قزوین با 77/66 درصد میانگین پاسخ های منفی، نگرش مطلوبی نسبت به افغانها ندارند که حکایت از فاصله اجتماعی شدید میان افغانها و جامعه مورد پژوهش دارد.

واژگان کلیدی:

مهاجرت ، مهاجرین افغان، طیف بوگاردوس، تحلیل عاملی، نظریه سایبرنتیک

22 فروردين, 1397 - 11:13 -- عابدی

شکوفایی و مرگ کسب و کار ها

محمد رضا خرمی اجلالی

کارشناس سرمایه گذاری داخلی –دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

امروزه تبیین دانش تفکر " راهبردهای شناخت وهدایت  شکوفایی ومرگ کسب کارها: نشانه های رشد افول وسقوط" در سازمانها امری ضروری است .

11 آذر, 1396 - 13:32 -- عابدی

الهام فریدوند – کارشناس دفتر امور شهری و شوراها

چکیده

بحران مالی پیش روی شهرداریها و فقدان  نظامی مشخص و پایداردرزمینه درآمدی  و هزینه ها و تکیه بر منابع ناپایداری همچون فروش و تراکم و مانند آن ، شهرداریها را با معضلات اساسی روبرو کرد است.که جملگی اینها تاثیر ات مخربی بر عملکرد شهرداری ها و سیمای شهری بر جای گذاشته  اند. از این رو برنامه ریزی مناسب جهت بهینه کردن نظام مالی شهرداریها بمنظور بهبود عملکرد آنها اهمیتی دو چندان می یابد یکی از اصلی ترین مباحث در توسعه اقتصاد شهری  هر کشور ، یافتن منابع درآمدی پایدار است. در کشور های توسعه یافته که پیش  زمینه های ساختاری و فرهنگی لازم وجود دارد. اخذ مالیات یکی از این منابع  پایدار قلمداد می شود. به دنبال آن ها کشورهای در حال توسعه نیز تلاش دارند تا این منابع پایدار را برای خود ایجاد کنند . مالیات برارزش افزوده از جمله راهکارهایی است که در این خصوص ارائه شده است.

واژگان کلیدی:مالیات برارزش افزوده ، درآمد پایدار ، توسعه شهری

صفحه‌ها