رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

طرح ها و برنامه های در دست اقدام

9 بهمن, 1393 - 16:39 -- medisa.nikoo_398

طرح ها و برنامه های در دست اقدام

1- استقرار نظام قیمت تمام شده در دستگاه های اجرایی منتخب.

2- فعالسازی و تقویت شبکه راهبری تحول اداری استان.

3- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان.

4- پیگیری بکارگیری نیروهای استخدامی دستگاه های اجرایی استان .