رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

4- طرحها و برنامه های دفتر سیاسی و انتخابات:

9 بهمن, 1393 - 17:27 -- medisa.nikoo_398

4- طرحها و برنامه های دفتر سیاسی و انتخابات:

- ایجاد زمینه مساعد فعالیت های سیاسی در سطح  جامعه دانشگاهی استان

-    تقویت راهکارهای فعالیت موثر احزاب و گروههای سیاسی در راستای تقویت مشارکت سیاسی در استان

-   تلاش در جهت ساماندهی فعالیت های تشکل های صنفی و کارگری درسطح استان با محوریت قانونمداری و مشارکت محور 

-  تقویت بسترهای مشارکت گسترده تر  اقوام و مذاهب  استان در کلیه زمینه ها(سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ) 

-    بررسی  زمینه های برگزاری  انتخابات در سطح استان با سطح مشارکت گسترده تر در سنوات آتی 

-    تقویت زمینه های فعالیت موثر رسانه های استان در جهت نشاط و امید در جامعه

-    تلاش در جهت نهادینه شدن شعار مدیریت جهادی در بین مفاهیم ارزشی مدیران استان 

-    ساماندهی درخواستهای تقسیماتی استان بر اساس قانون محوری