رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

درباره دفتر سیاسی و انتخابات

9 بهمن, 1393 - 17:46 -- medisa.nikoo_398

درباره دفتر سیاسی و انتخابات

اداره کل سیاسی و انتخابات به عنوان یک واحد از مجموعه واحدهای ستادی استانداری بخشی از وظایف کلی آن را برای نیل به اهداف سازمانی عهده دار بوده و به منظور تحقق آن ضمن هماهنگی با کلیه واحدهای ذیربط ستادی و صنفی، سایر دستگاهها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی با استفاده از ظرفیتهای موجود و قانونی فعالیت می نماید. از جمله اهداف دفتر ایجاد بستر و فضای لازم برای مشارکت ، توسعه فعالیتهای سیاسی ، فرهنگی و رضایتمندی عمومی از طریق پیش بینی و پیشگیری از بروز نارضایتی های عمومی و ارتقاء سطح کیفی و کمی  آرامش سیاسی می باشد.