رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

ارتباط با دفتر امور شهری و شوراها

12 بهمن, 1393 - 12:26 -- medisa.nikoo_398

ارتباط با دفتر امور شهری و شوراها

معاون دفتر امور شهری و شوراها

مصطفی صالحی

تلفن مستقیم : 33682868

داخلی : 353

مسول دفتر : محسن آخوندی

تلفن مستقیم دفتر : 33682876

نمابر مستقیم دفتر : 33682875

کارشناس فنی و حقوقی : آقای امید نیک خو                                           تلفن تماس : 33682876

کارشناس امور شوراها :   آقای حسین فلاح                                          تلفن تماس : 33682903    و داخلی 442

کارشناس امور حمل و نقل و سوخت  :   آقای علیرضا پرهیزکاری              تلفن تماس : 33682826    و داخلی 454

کارشناس امور استخدامی :   آقای محمدرضا انصاری رامندی                   تلفن تماس : 33682912

کارشناس امور استخدامی :   خانم حق مرادی                                   تلفن تماس : 33682826    و داخلی 495

کارشناس امور آموزش :   خانم داودی                                              تلفن تماس : 33682826    و داخلی 456

کارشناس فن آوری اطلاعات ، بودجه و ...  :   آقای رمضان شریفی         تلفن تماس : 33682868   

ایمیل دفتر امور شهری : Daftar_shahrishorahaqazvin@yahoo.com