رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

فایل آموزشی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی

فایل آموزشی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی

آموزش جامع بازرسین شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

فایل آموزش جامع بازرسین شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ،

به پیوست مراجعه شود ./