رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

همایش ملی آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی

همایش ملی آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی