رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

۲۷مصوبه ارسال شده از سوی شورای شهرهای شهرستان قزوین بررسی و ۱۹مصوبه مورد تایید قرار گرفت


17 آبان, 1398 - 13:26 -- روابط عمومی فرم...

۲۷مصوبه ارسال شده از سوی شورای شهرهای شهرستان قزوین بررسی و ۱۹مصوبه مورد تایید قرار گرفت

فرماندار شهرستان قزوین گفت :از مجموع ۲۷ مصوبه ارسالی ۱۹ مصوبه پس از بررسی تایید و ۸ مورد جهت شفاف سازی و رفع نواقص مدارک به شوراهای مربوطه عودت داده شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قزوین :

۲۷ مصوبه ارسال شده از سوی شورای شهرهای شهرستان قزوین بررسی و ۱۹مصوبه مورد تایید قرار گرفت جلسه هیئت تطبیق شهرستان قزوین به ریاست محمد شفیعی فرماندار، ظهر معاون دادستان، پنجشنبه جلسه هییئت تطبیق به ریاست محمد شفیعی کارشناسان فرمانداری و رئیس شورای شهرستان در دفتر فرماندار برگزار گردید. در این جلسه ۲۷ مصوبه ارسالی از سوی شورای شهر های محمود آباد نمونه ، اقبالیه و معلم کلایه توسط هیئت تطبیق مورد بررسی قرار گرفت. فرماندار شهرستان قزوین گفت: از مجموع ۲۷ مصوبه ارسالی ۱۹ مصوبه پس از بررسی تایید و ۸ مورد جهت شفاف سازی و رفع نواقص مدارک به شوراهای مربوطه عودت داده شد. محمد شفیعی افزود : از ۸ مصوبه عودت داده شده ۵ مورد مربوط به شورای شهر محمود آباد نمونه و ۳ مورد مربوط به شورای شهر اقبالیه می باشد.