رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

حفظ سلامت کارگران الویت باشد


18 فروردين, 1399 - 23:09 -- روابط عمومی2
معاون سیاسی استاندار قزوین :

حفظ سلامت کارگران الویت باشد

‍ معاون سیاسی استاندار قزوین گفت:حفظ سلامت کارگران الویت باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

منوچهر حبیبی معاون سیاسی استاندار قزوین گفت:سلامت،امنیت واقتصاد از جمله مولفه های اصلی یک جامعه است.
وى در ادامه بیان داشت: انتظارمردم از دولت ،درکنارالویت دادن به سلامت وامنیت،توجه به معیشت وکسب وکار انهاست
درهمین راستا،ستادملی کرونا تصمیم گرفت که فعالیتهای تولیدی وصنعتی،بارعایت اصول بهداشتی آغاز گردد.
حبیبی گفت:پروتکل های بهداشتی وشیوه های توجه به سلامتی کارگران وتولیدات توسط وزارت بهداشت تهیه ودراختیارواحدها قرارگرفته است.
وی افزود:هرواحدتولیدی وصنعتی که بتوانداین اصول را اجرایی نمایدوپروتکل های بهداشتی را رعایت نمایدمجاز به فعالیت می باشد.
معاون سیاسی استاندار تصریح کرد:درتمامی این اصول وپروتکل ها،حفظ سلامت کارگران درالویت باید باشدلذا از مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی انتظار می رودبه این مهم توجه جدی داشته باشند.
حبیبی تاکید کرد:استان قزوین با دارا بودن حدودچهار هزار واحدصنعتی وتولیدی،قریب ۱۶۰ هزارکارگر،تکنسین،مهندس وکارشناس رادرخودجای داده وبعنوان قطب صنعتی کشورمطرح میباشدلذاتوجه به سلامت آنها که درواقع سرمایه های انسانی وتخصصی استان وکشوربوده،حائز اهمیت میباشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد:ضدعفونی کردن محیط کار،استفاده از دستکش وماسک،رعایت اصول بهداشتی درحمل ونقل،تهیه ،طبخ وتوزیع غذا از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد