رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

توقیف ماشین حمل گندم فاقد بارنامه توسط فرماندار شهرستان آبیک


15 تير, 1399 - 14:20 -- روابط عمومی فرم...

توقیف ماشین حمل گندم فاقد بارنامه توسط فرماندار شهرستان آبیک

ظهر امروز شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک ضمن بازدید از مراکز خرید گندم، ضمن نظارت بر مبادی خروجی شهرستان با مشاهده ماشین حمل گندم که فاقد بارنامه بود، دستور توقیف ماشین و تخلیه بار در مرکز خرید این شهرستان را صادر و نسبت به خروج غیر قانونی گندم هشدار داد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک
ظهر امروز شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک ضمن بازدید از مراکز خرید گندم، ضمن نظارت بر مبادی خروجی شهرستان با مشاهده ماشین حمل گندم که فاقد بارنامه بود، دستور توقیف ماشین و تخلیه بار در مرکز خرید این شهرستان را صادر و نسبت به خروج غیر قانونی گندم هشدار داد. وی افزود: در راستای جلوگیری از خروج غیر قانونی گندم با عنایت به مصوبه شورای تامین شهرستان گشت های شبانه با همکاری نیروی انتظامی فعال می باشد. درصورت مشاهده کامیون حمل گندم فاقد بارنامه به خارج از شهرستان بار گندم در مرکز خرید شهرستان تخلیه و صاحب بار به مراکز قضایی معرفی خواهد شد.