رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بازدید طاهری فرماندار تاکستان از اجرای عملیات آسفالت ورودی شهر تاکستان (میدان سردار سلیمانی)


7 مرداد, 1399 - 08:53 -- روابط عمومی فرم...

بازدید طاهری فرماندار تاکستان از اجرای عملیات آسفالت ورودی شهر تاکستان (میدان سردار سلیمانی)

طاهری فرماندار تاکستان از میدان ورودی شهر تاکستان (میدان سردار سلیمانی) که عملیات اجرایی تراش و روکش آسفالت آن آغاز شده است بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان

بازدید طاهری فرماندار تاکستان از اجرای عملیات آسفالت ورودی شهر تاکستان (میدان سردار سلیمانی)

طاهری فرماندار تاکستان از میدان ورودی شهر تاکستان (میدان سردار سلیمانی) که عملیات اجرایی تراش و روکش آسفالت آن آغاز شده است بازدید نمود.

با پیگیریهای به عمل آمده تراش و آسفالت میدان ورودی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و همچنین ساماندهی میدان از قبیل ایجاد فضای سبز ، روشنایی دور میدان و حفر چاه برای جدب آب سطحی نیز توسط شهرداری تاکستان در حال انجام است.