رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

امنیت در فضای شهری مهمترین شاخصه کیفیت زندگی شهروندان


21 مرداد, 1399 - 15:51 -- omrani
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها تاکید کرد:

امنیت در فضای شهری مهمترین شاخصه کیفیت زندگی شهروندان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها تاکید کرد: شهرداری ها باید از حداکثر امکانات و تجهیزات خود برای برقراری امنیت در سطح شهرها استقاده نمایند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

 

مصطفی صالحی در جلسه پیشگیری از سرقت  احساس امنیت در فضای شهری را یک اصل مهم دانست و افزود: 
 از دیرباز شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل یا کاهش تأثیرات آن مهمترین راهکار افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاریها شناخته میشود
بررسی ها نشان میدهند برخی از فضاهای شهری به دلیل ویژگی های کالبدی، اجتماعی و منظر ، میزان یا نرخ بزهکاری بیشتری دارند. شهرداری ها موظفند تا با استفاده از تجهیزات و امکانات لازمه، نواقص و نا امنیتی در این مناطق را به حداقل رسانند و همچنین در صدور پروانه های ساختمانی، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، رعایت تامین پارکینگ برای ساکنین ساختمان ها، نصب حفاظ منازل شمالی، نصب دوربین در معابر اصلی شهرها، کاربری اراضی شهری را مد نظر داشته باشند 
البته شهرداری ها عملکرد مناسبی را در این زمینه داشته اند به طوری که برخی از فضاها مانع و بازدارنده ارتکاب جرایم در درون خود هستند.

وی در ادامه پارکها و بوستانها را به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی دانست و گفت:  پارکها با توجه به مشکلات شهرنشینی، الگوی زندگی و تراکم ساختمانی به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی به حساب می آیند. برقراری امنیت در این فضاها به عنوان یک مسئله و نیاز شهروندان مطرح است؛  و 
شهرداری ها می توانند با رعایت کامل نکات ایمنی در ساخت پارکها، تامین  روشنایی مناسب،  در مناطق حساس و ... حداکثر امنیت لازمه را در پارکها تامین نمایند.
صالحی در پایان خواستار توجه جدی شهرداری ها به زیر ساخت های تمامی مناطق شهری شد