رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

هفتمین مجمع عالی بسیج شهرستان تاکستان تشکیل شد.


15 اسفند, 1399 - 22:11 -- روابط عمومی فرم...
به ریاست رضا طاهری فرماندار تاکستان

هفتمین مجمع عالی بسیج شهرستان تاکستان تشکیل شد.

هفتمین مجمع عالی بسیج شهرستان تاکستان تشکیل شد. با حضور طاهری فرماندار تاکستان ، سرهنگ حسینی فرمانده سپاه ناحیه امام علی (ع) ، روسای ادارات و سایر اعضا هفتمین مجمع عالی بسیج شهرستان تاکستان در سالن جلسات دادسرا تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان

هفتمین مجمع عالی بسیج شهرستان تاکستان تشکیل شد.

با حضور طاهری فرماندار تاکستان ، سرهنگ حسینی فرمانده سپاه ناحیه امام علی (ع) ، روسای ادارات و سایر اعضا هفتمین مجمع عالی بسیج شهرستان تاکستان در سالن جلسات دادسرا تشکیل گردید.

گفتنی است هدف از برگزاری مجمع عمومی بسیجیان هم اندیشی، همدلی، بحث، تبادل نظر پیرامون مسائل فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و بررسی مشکلات می باشد که  کارگروه ها در این مجامع به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات تعیین شده می پردازند.