رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

لزوم تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای شهر


13 مرداد, 1400 - 12:28 -- omrani
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان:

لزوم تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای شهر

مصطفی صالحی مدیر کل دفتر شهری استانداری قزوین:شوراهای اسلامی شهرها با گذر از دولت محوری به مردم محوری یا شهروند سپاری به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی بیش از گذشته برای خدمت و خدمات رسانی به شهروندان باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

صالحی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در دوره آموزشی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر بیدستان ضمن تبریک به منتخبین و آرزوی موفقیت برای آنان، خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهرها با گذر از دولت محوری به مردم محوری یا شهروند سپاری به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، به نوعی مشارکت جمعی و تصمیم گیری های مربوط به امور مردم هستند که باید تلاش و اشتیاق به کار شوراها، بیش از گذشته برای خدمت و خدمات رسانی به شهروندان باشد.

وی مهم ترین نوع نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهرها را نظارت و مطالبه گری مردم دانست و افزود: با توجه به این که منابع دولتی با محدودیت های بودجه ای رو به رو هستند، شوراهای اسلامی می توانند هماهنگ کننده خواسته ها مردم و موانع اقتصادی دستگاه های اجرایی باشند و این مهم میسر نمی شود مگر این که شوراها به عنوان مطالبه گر، مردم و دستگاه های اجرایی را دعوت به همدلی و یکپارچگی کنند تا از منابع اندک به شکل بهینه استفاده شود که این مهم در حال انجام است. چنانچه شوراها بتوانند وظیفه نظارتی خود را در حوزه شهرداری و دیگر حوزه ها انجام دهند و به عنوان مطالبه گر، ارتباط خوبی با دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها داشته باشند، می توان امیدوار بود تا پیامدهای مناسبی از حضور موفق شوراهای اسلامی رخ دهد.