رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برگزاری کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری های تابعه شهرستان تاکستان


24 شهريور, 1400 - 19:45 -- روابط عمومی فرم...

برگزاری کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری های تابعه شهرستان تاکستان

برگزاری کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری های تابعه شهرستان تاکستان با حضور حسین رحمانی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، مدرسین و کارشناسان اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ، کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری های تابعه شهرستان تاکستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان

برگزاری کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری های تابعه شهرستان تاکستان

با حضور حسین رحمانی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، مدرسین و کارشناسان اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ، کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری های تابعه شهرستان تاکستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

این جلسه به منظور ارائه خدمات آموزشی و آشنایی اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری های شهرستان با شرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون مذکور برگزار شد.