رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

لزوم اجماع ظرفیت‌های قانونی، هم افزایی و همگرایی اجرایی به منظور رفع موانع و امکان خدمت رسانی مطلوب تر به زندانیان اتباع بیگانه


1 آذر, 1401 - 22:13 -- کارشناس۲
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تأکید کرد:

لزوم اجماع ظرفیت‌های قانونی، هم افزایی و همگرایی اجرایی به منظور رفع موانع و امکان خدمت رسانی مطلوب تر به زندانیان اتباع بیگانه

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بر لزوم اجماع ظرفیت‌های قانونی، هم افزایی و همگرایی اجرایی به منظور رفع موانع و امکان خدمت رسانی مطلوب تر به زندانیان اتباع بیگانه تأکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

طریقی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در دیدار با بهرامی مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه در نظام زندانبانی اسلامی، نگرش، کرامت انسانی است لذا تفاوتی بین زندانیان اتباع سایر کشورها با زندانیان داخلی در دریافت خدمات حمایتی وجود ندارد و ما مکلف به حمایت از این گروه از زندانیان و خانواده هایشان هستیم. 

وی در ادامه این نشست با اشاره به تبلیغات مسموم بیگانگان و معاندین در مورد عملکرد زندان ها در برخورد با مجرمین بر لزوم توجیه افکار عمومی و بین‌المللی در این زمینه و معرفی اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زندان‌ها تأکید و اضافه کرد: فعالیت ها و اقدامات قابل توجهی در زندان های جمهوری اسلامی ایران در زمینه توجه به حقوق شهروندی زندانیان و نحوه رفتار با آنها اجرا می شود که این اقدامات باید در اخبار رسانه های بین المللی انعکاس داشته باشد.