رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شناسایی و الویت بندی شاخص های انتخاب مدیران مستعد آینده

29 آذر, 1397 - 09:19 -- عابدی

شناسایی و الویت بندی شاخص های انتخاب مدیران مستعد آینده

ابوالفضل سلطانشاهی

هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگوی مناسب برنامه ریزی جهت پرورش مدیران مستعد آینده سازمان با رویکرد حرکت به سمت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کشور در عرصه های مختلف ودر قسمتهای اجرایی سازمان    می باشد. یکی از قسمتهای اصلی وزارت کشور که همیشه وظیفه پیاده سازی سیاستها و اهداف دولت را در بین اقشار مختلف دارد بخشداری ها می باشد که بسیار حائز اهمیت است.

بخشداران جزو مدیرانی از سیستم هستند که از یک طرف به بدنه دولت ارتباط داشته و از طرف دیگر نیز مستقیما با مردم در ارتباط بوده و در راستای بررسی و رفع مشکلات آنها اقدام می نمایند و به خاطر همین موضوع می بایست به فنون مختلف ارتباط مردمی آشنا بوده و در راستای نحوه پیاده سازی اهداف و سیاستهای دولت در منطقه باید آموزش های هدفمند را طی نمایند .

فلذا آنچه که مهم است؛  تعیین معیارهای مورد نیاز جهت انتخاب بخشداران و در نتیجه با توجه به معیارها نسبت به انتخاب شاخص های مورد نیاز جهت گزینش بخشداران اقدام می گردد.

در تحقیق حاضر جهت نیل به اهداف مورد نظر پژوهشی ضمن مصاحبه با افراد خبره که سالیان سال در بخشداریها ، فرمانداریها تابعه و ستاد مشغول به خدمت می باشند نسبت به  الویت بندی شاخص های تعیین مدیران مستعد آینده با توجه به معیارهای مورد نظر اقدام گردیده است.