رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گزارشات ویژه و تخصصی

حسین کشاورز قاسمی
10 مهر, 1397 - 11:22 -- عابدی

حسین کشاورز قاسمی

کارشناس سیاسی و امنیتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران،مطالعۀ موردی شهر قزوین

چکیده

 مهاجرت در جهان امروز گسترش یافته و تبعات مثبت و منفی فراوانی دارد. کشور ایران نیز از این تبعات متاثر بوده است.هدف این پژوهش تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان از طریق سنجش نگرش شهروندان شهرقزوین نسبت به مهاجران افغان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و طیف بوگاردوس است. جامعه آماری، شهروندان چهار منطقه شهر قزوین می باشند که بر اساس سرشماری سال1395 برابر با 402هزار نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. نوآوری پژوهش مبنای نظری آن می باشد که ازرویکرد سایبرنتیک بهره گیری وروش تحقیق نیز پیمایشی است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای که روایی آن بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (70 %) به تائید رسید جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و تکنیک تحلیل عاملی تحلیل شد.در این پژوهش 30 شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به 7 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. با بهره گیری از تکنیک مزبور سهم هر کدام از عوامل تاثیر گذار در تعیین نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به اتباع افغان مشخص گردید.یافته های پژوهش نشان داد که این 7 عامل در مجموع 60/21 درصدِ نگرش شهروندان را نسبت به مهاجرین تبیین می کنند.نتایج حاصل از محاسبه طیف بوگاردوس پژوهش نشان داد که شهروندان شهر قزوین با 77/66 درصد میانگین پاسخ های منفی، نگرش مطلوبی نسبت به افغانها ندارند که حکایت از فاصله اجتماعی شدید میان افغانها و جامعه مورد پژوهش دارد.

واژگان کلیدی:

مهاجرت ، مهاجرین افغان، طیف بوگاردوس، تحلیل عاملی، نظریه سایبرنتیک

22 فروردين, 1397 - 11:13 -- عابدی

شکوفایی و مرگ کسب و کار ها

محمد رضا خرمی اجلالی

کارشناس سرمایه گذاری داخلی –دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

امروزه تبیین دانش تفکر " راهبردهای شناخت وهدایت  شکوفایی ومرگ کسب کارها: نشانه های رشد افول وسقوط" در سازمانها امری ضروری است .

11 آذر, 1396 - 13:32 -- عابدی

الهام فریدوند – کارشناس دفتر امور شهری و شوراها

چکیده

بحران مالی پیش روی شهرداریها و فقدان  نظامی مشخص و پایداردرزمینه درآمدی  و هزینه ها و تکیه بر منابع ناپایداری همچون فروش و تراکم و مانند آن ، شهرداریها را با معضلات اساسی روبرو کرد است.که جملگی اینها تاثیر ات مخربی بر عملکرد شهرداری ها و سیمای شهری بر جای گذاشته  اند. از این رو برنامه ریزی مناسب جهت بهینه کردن نظام مالی شهرداریها بمنظور بهبود عملکرد آنها اهمیتی دو چندان می یابد یکی از اصلی ترین مباحث در توسعه اقتصاد شهری  هر کشور ، یافتن منابع درآمدی پایدار است. در کشور های توسعه یافته که پیش  زمینه های ساختاری و فرهنگی لازم وجود دارد. اخذ مالیات یکی از این منابع  پایدار قلمداد می شود. به دنبال آن ها کشورهای در حال توسعه نیز تلاش دارند تا این منابع پایدار را برای خود ایجاد کنند . مالیات برارزش افزوده از جمله راهکارهایی است که در این خصوص ارائه شده است.

واژگان کلیدی:مالیات برارزش افزوده ، درآمد پایدار ، توسعه شهری

20 مهر, 1396 - 09:19 -- عابدی

مترجمان : دکتر علی محمدنیا و مهندس امین کاظمی فر

کتاب «صفر به یک»  که مرجع اصلی یکی از دروس پایه رشتۀ مدیریت فناوری در دانشگاه استنفورد است، نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ به چاپ رسید، یکی از معدود کتاب هایی است که با نگاهی موشکافانه به واکاوی مهمترین کانون فناوری جهان، یعنی «سیلیکون ولی»، می پردازد. این کتاب، اندکی پس از انتشار، در صدر فهرست پُرفروش ترین های روزنامۀ «نیویورک تایمز» و سایت معتبر «آمازون»  قرار گرفت.

17 مهر, 1396 - 10:38 -- عابدی

مهدی بهشتی

کارشناس دفتر امور شهری و شوراها و حسابرس شهرداریها

کارشناس ارشد مدیریت

مقدمه

در سالیان اخیر با توجه به میزان و حجم گردش مالی در شهرداری مباحث زیادی حول محور شهرداران و شورای شهر و مسایل مالی مرتبط با آنان به گوش می رسد .

مشکلات عدیده ای تاکنون مانع تحقق مدیریت واحد شهری شده است، اما بی شک بزرگ‌ترین  آنها این بوده که دولت ها در گذشته عزم جدی برای اجرای آن نداشته اند، با وجود اینکه مدیریت واحد شهری در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه در دستور کار دولت  ها بوده، اما متوقف باقی مانده است.

 از طرفی با توجه به اهمیت نقش شهرداران و شوراهای شهر در تحول حوزه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی اسلامی – ایرانی و نیز با توجه به حساسیت ها و پیگیریهای مجدانه دولت تدبیر  و امید و تاکید رییس جمهور محترم و بخشنامه ها و اقدامات مثبت دولت و شروع مبحث مدیریت یکپارچه شهری  در برنامه ششم توسعه ، ارزیابی درست عملکرد شهرداریها و مدیریت شهری و شفاف سازی نحوه درآمد و هزینه کرد و نیز مجوز ها و قراردادها و سایر فعالیتهای آنها امری بسیار مهم بشمار می آید و  از اولین گامهای اجرای مدیریت یکپارچه شهری شفاف سازی و کنترل صحیح فعالیتها در این مسیر می باشد.

در واقع حسابرسی شهرداری، حافظ منافع همه مردم آن شهر است که موجب شفافیت پرونده مالی مدیریت شهری  و گزارش آن به ذینفعان که تمامی مردم اند می باشد . یکسال مالی ، تمامی فعالیت یک مجموعه است که به صورت مستمر انجام می‌دهد. البته در مباحث مالی و حسابرسی اگر نتیجه امر، اظهارنظر مشروط یا مطلوب حسابرس باشد که برای مجموعه قابل قبول خواهد بود، اما در صورت عدم اظهارنظر حسابرس، نبود شفافیت مالی برای مجموعه را به دنبال دارد.

19 شهريور, 1396 - 17:48 -- عابدی

جوانگرایی مطلع برنامه های دولت دوازدهم

دکتر امیر جعفرزادگان

معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

مشاور جوان سابق وزیر آموزش و پرورش

دولت دوم دکتر روحانی در حالی آغاز به کار می کند که تجربه 4 سال گذشته آن در اعتماد به جوانان و بکارگیری ایشان در سمتهای مدیریتی چندان چنگی به دل نمی زند. بدون هیچ تردیدی پیروزی جناب آقای دکتر روحانی در سالهای 92 و 96 نتیجه حضور جوانان در صحنه بود.جوانانی که در سال 92 نمی خواستند تجربه تلخ سالهای قبل در فروریختن دیوار آمالشان را بار دیگر با یک انتخاب نادرست تکرار کنند و همین امر به تاثیرگذاری آنان و احساس مسئولیت برای حضور در صحنه انجامید.

وحید درگی ،کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین
30 مرداد, 1396 - 12:46 -- عابدی

شاخص های کلیدی انتخاب شهردار

تهیه و تنظیم : وحید درگی

کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین

شهرداری به‌عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد شهری، نقش مهمی در زندگی روزمره مردم یک شهر دارد و الزاماً یک شهردار موفق، شهرداری است که بتواند این تأثیر را در روند روزمرگی مردم ایجاد کند. "سمت شهردار" یک شهر به دلیل اهمیت بالای آن نیازمند دقت نظر در انتخاب فردی است که قرار است سکان هدایت  یک شهر را طی 4 سال در اختیار گرفته و آینده آن را رقم بزند، تخصص مالی و فرهنگی و تبحر در اداره امور از مباحثی است که در صورت غفلت زیان غیر قابل جبرانی را بر پیکره یک شهر وارد خواهد کرد.

لذا اهمیت انتخاب شهردار یک شهر توسط منتخبین شورا بایستی با درنظرگرفتن شاخص های کلیدی و معیارهای اصولی باشد و اعضای شورای شهر با یک انتخاب صحیح و آگاهانه ، آینده ی شهر را رقم میزنند و درصورتیکه این انتخاب براساس چهارچوب مشخص شاخص ها نباشد میتواند ضرر و زیان جبران ناپذیری بر شهر وارد کند و شهروندان شهر اولین و آخرین قربانیان این انتخاب ناشایست خواهند بود.

بر این اساس ارائه و بکارگیری شاخص های انتخاب شهردار جهت رسیدن به انتخابی آگاهانه میتواند بسیار حائز اهمیت باشد که علاوه بر آگاهی بخشی عمومی ، بعنوان ابزارهای راهبردی موثر برای منتخبین شورای شهر جهت انتخاب شهردار شایسته و لایق خواهد بود .

28 مرداد, 1396 - 16:35 -- عابدی

 راهکارهایی برای افزایش منابع درآمدی پایدار  در شهرداریها

الهام فریدوند _ کارشناس دفتر امور شهری و شوراها 

توسعه ی اقتصادی، هدف اصلی هرکشوردرجهت بهبودسطح استانداردزندگی میباشد و توسعه ی شهرها به عنـوان مجموعه ای که یک کشورراتشکیل میدهند، ازمنابع مهـم توسـعه محسـوب مـی شـود . شـهرداری بـه عنـوان، یکـی ازنهادهای مردمی است که وظیفه ی خدمت رسانی به شهرنشینان برای تأمین خواسته های اولیـه زنـدگی شهرنشـینی وپس ازآن تلاش برای رسیدن به شهری توسعه یافته را بر اساس ماده 55 قـانون شـهرداری هـا بـه عهـده دارد . طـی چنددهه ی اخیر، باتوسعه سریع شهرها و رشد بی رویه جمعیت وبزرگ شدن محدودههای شهری، ابعادوحجم وظـایف شهرداریها، چندین برابرشده است. درواقع امروزه شهرداریهادراکثرکشورهای توسعه یافته بـه عنـوان یکـی ازانـواع دولـت هـای محلـی، دراداره ی شهرها وعرضه ی کالاهاوخدمات عمومی محلی، نقش مهم وبرجسته ای به عهده دارند. معرفی منابع نوین درآمدی، میتوانددرپایداری توسعهی شهری نقش مهمی را ایفا کند، که ازمبانی مهم آن میتـوان به چگونگی تأمین درآمدشهرداریها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری اشاره کـرد . زنـدگی شهرنشـینی امـروزی هزینه های بسیاربالایی برای شهرداریها دارد و هرروزبه آن افزوده میشود. اداره ی مطلـوب شـهرها و ارایه ی خـدمات مناسب به شهروندان وهدایت پروژههای عمرانی مستلزم دستیابی به منابع درآمدپایدار و جدیداست. افزایش درآمدشهرداریها درایران، مستلزم افزایش کارایی در روشهای فعلـی کسـب درآمـد یاجسـتجوی منـابع جدیددرآمدی است. اگرچه از زمان تصویب قانون خودکفایی درآمدی شهرداریها، تلاشهایی برای تـأمین درآمـد واستقلال آنهاازدولت انجام شده است، ولی این تلاشهاچندان مؤثرنبوده است.

27 خرداد, 1396 - 10:10 -- عابدی

" تاثیر خاستگاه قومیتی داوطلبان بر رفتار رأی دهندگان"

مطالعه موردی (دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین)

معصومه شیشه گرها

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده   

در این تحقیق که تحت عنوان "خاستگاه قومیتی داوطلبان و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی، شهر قزوین)" به نگارش درآمده است، خاستگاه قومیتی داوطلبان از حیث قومیت و تعلق بومی بررسی شده است. از سوی دیگر نگرش مردم نسبت به کاندیداهای قومی و بومی نیز مورد نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده حجم نمونه 150 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن در 13 شهر حوزه انتخابیه قزوین، البرز، و آبیک بوده اند.

در بررسی خاستگاه قومیتی و بومی و داوطلبان با روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق مطلعین سیاسی استفاده شده است. برای جمع آوری و بخش نگرش شهروندان نیز از ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده کرده ایم.

بر اساس نتایج بررسی ها کلیه داوطلبان 3 اصل را در انتخاب خود مورد توجه قرار داده اند که این اصول به ترتیب اولویت عبارتند از1) بهره مندی از خاستگاه قومیتی2) بهره مندی از خاستگاه بومی بودن و جغرافیای تولد یا زیست و 3 ) بهره مندی از حمایت های معتمدین و ذی نفوذان قومی- بومی و سیاسی.

واژه های کلیدی: انتخابات، الگوی رأی دهی، قومیت،دهمین دوره انتخابات مجلس قزوین

صفحه‌ها