اتمام نخستین پروژه تجربه‌نگاری فرمانداران و بخشداران منتخب استان قزوین

  • 18 Jun 2024
  • شناسه مطلب: 1518461
  • تعداد بازدید : 14198

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین،

پیمان محمدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین تصریج کرد: پروژه تجربه‌نگاری فرمانداران و بخشداران منتخب استان قزوین یکی از 2 کارویژه مهمی بود که در راستای ثبت و انتقال تجربیات دانشی ناظر به مدیریت اجرایی استان، توسط دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین طراحی و اجرا شد.

وی افزود: هدف از این پروژه در مرحله اول شناسایی مهمترین مسائل و چالش‌های فرمانداران و بخشداران در ادوار مدیریتی مختلف و واکاوی تدابیر و اقدامات ابتکاری و مؤثر آن‌ها در مقابله با این چالش‌ها  است، در گام بعدی درس‌آموخته‌های مهم جهت انتقال به نسل‌های مدیریتی آتی مستندسازی می‌شود. 

محمدی اظهار کرد: در این پروژه، جلسات مصاحبه تخصصی و فرآیند تجربه‌نگاری و متخصصین حوزه های عملکردی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با محوریت ۱۴ نفر از فرمانداران و بخشداران منتخب سابق استان برگزار شد. 

وی بیان کرد: در حال حاضر در مرحله تجزیه و تحلیل اکتشافی تجربیات و تدوین نسخه نهایی بسته‌های دانشی قرار داریم، پس از پایان این پروژه، پروژه دوم نیز در دیگر حوزه‌های موضوعی و تخصصی اجرایی استان آغاز خواهد شد. 

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین یادآور شد: سازماندهی، آموزش و توانمندسازی یک تیم اجرایی حرفه‌ای به منظور تجربه‌نگاری مدیریت بخش دولتی و عمومی یکی از اقدامات مهم در این پروژه بود که با توجه به اهمیت این موضوع بالغ بر 6 ماه نخست ابتدایی این پروژه معطوف به همین موضوع شده است. 

وی افزود: در این مدت به منظور اجرای هرچه کیفی‌تر این پروژه سیصد نفرساعت دوره آموزشی ویژه تیم اجرایی پروژه و ششصد نفر ساعت جلسات کارشناسی و تخصصی برگزار شد، با توجه به همین ظرفیت و پشتوانه تجربی شکل‌گرفته؛ دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین آمادگی همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی استان در اجرای پروژه‌های مشابه را دارد.


اشتراک گذاری