رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شرح وظایف اداره کل پدافند غیرعامل

9 بهمن, 1393 - 17:46 -- mehrdadkrezaei69_406

شرح وظایف اداره کل پدافند غیرعامل1.        تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف.

2.       فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.

3.      شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت ها و مراکز و تاسیسات در سطح استان و شهرستان های تابعه.

4.       تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و ...)

5.      تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدید و طبقه بندی آنها.

6.       اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.

7.      بررسی و تائید طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین شده.

8.      تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی.

9.       طرح ریزی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی.

10.     پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی ها مورد نیاز.

11.     اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیر عامل در استان و شهرستان های آنها.

12.    هماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان.

13.   حفاظت و امنیت طرح های پدافند غیر عامل استانی.

14.    برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل استان و ارائه برای تصویب.