رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفر هماهنگی اموراقتصادی وبین الملل

11 بهمن, 1393 - 10:45 -- mehrdadkrezaei69_406

دفر هماهنگی اموراقتصادی وبین الملل

1.        همکاری با دفتر برنامه ریزی و بودجه در تدوین برنامه توسعه اقتصادی میان مدت  و کوتاه مدت استان در چارچوب برنامه کلان کشور و گزارشهای سالانه اقتصادی استان

2.       نظارت بر انطباق فعالیتهای اقتصادی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای

3.      مطالعه، بررسی، هماهنگی و ارائه برنامه های امور اشتغال و سرمایه گذاری در قالب سند توسعه اشتغال استان در راستای سیاستهای کلان کشور

4.       نظارت بر اجرای برنامه های مرتبط با امور اشتغال و سرمایه گذاری و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

5.      همکاری و تهیه راهکارهای لازم در امور مربوط به توسعه صادرات

6.       بررسی و شناسایی امکانات موجود استان در زمینه کشاورزی، دامپروری، صنعتی، خدماتی و نظایر آن به منظور توسعه و پیشبرد برنامه های کشاورزی و دامپروری و صنعتی استان و ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب به واحدهای استانی دستگاه های اجرائی و انجام پیگیریهای لازم برای رفع نارسائی ها مشکلات و مسائل آنان

7.      انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناخت ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه رشد کشاورزی، دامپروری و تولیدی استان به منظور کمک به تحقیق اهداف اقتصادی و تولیدی استان در چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی کشور

8.      هماهنگی و همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرائی در امر احیاء، گسترش، توسعه و بهره برداری از مراتع، جنگل ها و اراضی مستعدکشاورزی در سطح استان

9.       پیگیری تشکیل شورای عشایر استان به منظور هماهنگی بین واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در ساماندهی امور مربوط به اسکان، بهداشت، آموزش، تامین مراتع، فراهم نمودن زمینه اشتغال ، تامین تسهیلات رفاهی عشایر در شهرک ها و مناطق پیش بینی شده

10.     نظارت در تهیه و تنظیم طرح های کشاورزی، دامپروری، صنعتیف عمرانی و اقتصادی و ... با توجه به تجارب اجرائی و ضرورت ها و الزامات سیاسی  و اجتماعی منطقه

11.     نظارت و ارزیابی اقدامات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بخشهای صنعت، تولید، معادن، فلزات و کشاورزی به منظور هماهنگی بین دستگاههای متولی و ارائه گزارشات پیشرفت امور اقتصادی و تولیدی استان به مراجع ذیربط

12.    بررسی امور آب و آبخیزداری استان به منظور استفاده به موقع و بجا از رودخانه ها و آب های تحت الارضی و سطح الارضی استان درقالب طرحهای کاربردی

13.   ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانکی استان

14.    نظارت عالیه بر توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و کنترل آنها

15.   تامین موجبات و نظارت و مراقبت در تشکیل جلسات شورای آرد و نان استان و همچنین اجرای سیاست دولت در قبال آرد و گندم و برنامه ریزی و اجرای برنامه های تعزیرات گندم، آرد و نان

16.    انجام بررسی های لازم به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به واحدهای استانی دستگاه های اجرائی به منظور رفع مسائل و مشکلات ناشی از اجرای طرح ها و فعالیتهای صادرات غیرنفتی استان، ارتقاء سطح کیفیت صادرات و انطباق آن با استانداردهای قابل قبول کشورهای وارد کننده

17.   فراهم آوردن موجبات تشویق و توجیه صادرکنندگان محلی به انجام سرمایه گذاریهای بیشتر در زمینه توسعه صادرات با تاکید بر رعایت استانداردهای جهانی و همکاری سازمانها و مراجع ذیربط

18.   تشکیل مستمر جلسات ستاد حمایت و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه امر سرمایه گذاری به طرق جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه امر سرمایه گذاری به طرق جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی

19.    پیشنهاد انجام رایزنی های لازم با نمایندگی های کشورهای خارجی، مستقر در جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه به منظور معرفی کیفی و کمی و همچنین تنوع صادرات غیرنفتی محلی و اهتمام در فراهم ساختن زمینه صدور این قبیل کالاها توسط واحدهای استانی دستگاههای اجرائی با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط

20.    هماهنگی با دفتر استاندار و اداره کل روابط عمومی در انجام امور مربوط به تشریفات و امور بین الملل و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مدعوین خارجی