رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر امور اجتماعیوفرهنگی

11 بهمن, 1393 - 11:00 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر امور اجتماعیوفرهنگی

1.    بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقا سطح شاخص های مذکور
2.    تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی استان و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مراجع مسئل و ذی صلاح
3.    بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی استان و منطقه و تعیین اولویت ها به منظور ارائه طرحهای کاربردی در شوراها و کارگروه های ذی ربط
4.    پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعمل های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی استان
5.    بررسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در خصوص راه های کنترل انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی از طریق کارگروه فرهنگی ، اجتماعی استان
6.    انجام امور دبیرخانه ای کارگروه اجتماعی استان
7.    بررسی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی و روشهای کاربردی ارتقاء سطرح فرهنگ در جامعه
8.    مطالعه و بررسی وضعیت مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در سطح استان برای تنظیم اولویتهای آموزشی استان به منظور ارتقاء سلامت بهداشتی، روانی و اجتماعی مردم
9.    نظارت و پیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات
10.    انجام اقدامات لازم برای افزایش مشارکت مردم روستا و شهر در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه
11.    انجام بررسی و مطالعه به منظور شناخت روشهای مشارکت مردم در امور اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در استان با همکاری متفکران، صاحب نظران، هنرمندان، نخبگان و خبرگان علمی و فرهنگی استان
12.    اجرای سیاست های اجتماعی دولت از طریق سازمانهای مردم نهاد
13.    ساده سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد و انجام بررسیهای لازم در خصوص هویت هیات موسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسیس
14.    برنامه ریزی به منظور توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد استان مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه
15.    نظارت مستمر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط و بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمانهای مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذیربط
16.    بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقا کیفی سازمانهای مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
17.    هماهنگی و همکاری با فرمانداری ها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه، مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمانهای مردم نهاد در سطح استان
18.    فراهم آوردن زمینه ترویج نظم و انضباط و ارتقا امنیت اجتماعی، فرهنگ عفاف و حجاب و حفظ صیانت از ارزشهای اخلاقی، ارتقا فرهنگ قانون مداری و تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی و ارتقا وحدت  همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی، با تاکید بر باورها و ارزشهای دینی، قومی و محلی
19.    بررسی و نظارت بر دستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان
20.    تلاش برای ارتقاء نشاط اجتماعی و رضایت عمومی در استان
21.    تلاش در جهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان و نظارت بر اقدامات واحدهای استانی دستگاههای متولی