رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر فنی

11 بهمن, 1393 - 11:31 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر فنی

•    در استانداری هایی که واحد مستقل حمل و نقل و ترافیک دارند
1.    تهیه و تنظیم طرح های عادی و نقشه های تفصیلی شهرها .
2.    تهیه نقشه های مربوط به طر ح های عمرانی واگذار شده به دفتر فنی و شهرداریهای استان .
3.    تهیه برآورد هزینه اجرای طرح های عمرانی واگذار شده به دفتر فنی .
4.    بررسی تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه در صورت لزوم اظهار نظر در باره رد یا قبول برندگان مناقصه .
5.    ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی برای پیشبرد عملیات عمرانی در سطح استان .
6.    کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و ارائه راهنمایی های لازو در اتخاذ روش صحیح و رعایت اولویت ها در تنظیم برنامه های عمرانی . 
7.    بررسی در زمینه تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول .
8.    همکاری با شهرداریها و دهیاریها در زمینه تفکیک اراضی و تعیین بر و کف خیابان ها و ارائه راهنمایی های لازم به مسئولین امور ساختمانی شهرداری ها .
9.    انجام کلیه امور مربوط به طرح هایی عمرانی که راساٌتوسط استانداری انجام می گیرد .
10.    نظارت کلی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان .
11.    برنامه ریزی روش استفاده صحیح از ماشین آلات موجود استان بر اساس دستورالعمل .
12.    مطالعه و بررسی بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه .
13.    ارسال دستور العمل های قانونی مربوط به فضای سبز و ارائه آن به شهرداری ها و دهیاریها برای اجرا .
14.    اظهار نظر در مورد فروش اراضی شهرها .
15.    تهیه گزارش پیشرفت پروژه ها ی عمرانی دفتر فنی ، شهرداری ها و دهیاری ها جهت ارائه به مراجع ذی ربط .
16.    نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی ، شهرداری ها و دهیاری ها و مراقبت در حفظ و توزیع مصالح .
17.    تهیه طرح و نظارت بر اجرای کارهای تاسیساتی شهرها و روستاهای دارای دهیاری از قبیل آب ، برق و فاضلاب در صورت نیاز شهرداری ها و دهیاری ها .
18.    اجرای کامل وظایف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و آیین نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان .
19.    اجرای نظام فنی و اجرائی استان در چهار چوب نظام فنی و اجرائی کشور .
20.    تهیه و ترویج بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در پروژه های عمرانی.
21.    بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان .
22.    ارتقای تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان .
23.    انجام امور مربوط به وظایف کارگروه فنی استان و گروه های تخصصی مربوطه .
24.    تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذی ربط برای تایید .
25.    مستند سازی تجربیات فنی و اجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .
26.    برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آشنایی واحدهای استانی دستگاه های اجرائی ، مشاوران و پیمانکاران با نظام فنی ، اجرائی طرح ها و ضوابط آیین ناه ها و دستورالعمل های آن .
27.    نظارت بر برناه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع .
28.    نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی در چهار چوب نظام نظارتی تدوین شده و گزارش گیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها .
29.    ارائه گزار نوبه ای و مستمر به دفتر فنی وزارت کشور .